27.05.2024

עבירות מין

מעיין חיימוביץ'
צור קשר עם
מעיין חיימוביץ'

הכתבות הנצפות באתר

השופט מנחם מזרחי מבית המשפט השלום ברחובות זיכה נאשם מחמת הספק מעבירות של ניסיון למעשה מגונה באדם שטרם מלאו לו ...
לכתבה המלאה >
נאשם שהורשע בעבירת אינוס ובעבירות מין ואלימות נוספות, והושתו עליו 16 שנות מאסר בפועל, ערער על הכרעת הדין ועל גזר ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערר של רב הישיבה שובו בנים, שערר על החלטת מעצרו עד לתום ההליכים, ...
לכתבה המלאה >
הרכב בית המשפט העליון דוחה, פה אחד, ערעור על חומרת עונש המאסר שהוטל על נאשם שביצע עבירות מין בבתו הקטינה ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בראשון לציון מורה על שחרורו של נאשם אשר ניהל מערכת יחסיים מינית עם קטין מתחת לגיל 16 ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון מקבל חלקית ערעור על הכרעת דין וגזר דין שהוגש בגין הרשעה במחוזי לאחר ניהול הוכחות בעבירות מין ...
לכתבה המלאה >
העליון מחמיר באופן חריג בעונשו של נאשם שהורשע בשורה ארוכה של עבירות מין כלפי אחותו במשך תשע שנים
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון מקבל ערר המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר נאשם, שמואשם בעבירות אינוס חמורות בקטינה שטרם מלאו ...
לכתבה המלאה >
הרכב בית משפט המחוזי מקבל ערעור על חומרת עונש, בדרך של הפחתת 3 חודשים מעבודות השרות אשר הוטלו על נאשם, ...
לכתבה המלאה >

מהי עבירת האינוס?

ישנן מספר עבירות מין במשפט הישראלי הקבועות במספר חוקים שונים. אך החמורה ביותר שבהן היא עבירת "האונס" אשר לרוב שגורה בפיהם של אזרחים מן השורה. אך מהי בעצם עבירת האונס? כיצד היא מוגדרת? על כך, במאמר שלהלן.

פורסם ב: 14:33 | 18.08.2016
כותב המאמר: עו"ד מעיין חיימוביץ'
מהי עבירת האינוס?

 מהן עבירות מין?

עבירות מין כשמן, עבירות שעניינן אלימות בעלת אופי מיני, שנעשים ללא הסכמת הקורבן החווה את העבירה. ללא ספק, מדובר בעבירות חמורות ככלל, אשר לא רק מהוות עבירות פליליות, אלא מדובר בעבירות אשר נלווה להן פגם מוסרי מובהק בשל אופיין וחומרתן, הנובעת בעיקר בשל הפגיעה הקשה בקורבן העבירה, בגופו ובנפשו.

כאמור, עבירת המין החמורה ביותר היא עבירת האונס, לגביה תורחב היריעה בהמשך. אך מעבר לעבירת האונס, ישנה גם עבירה הנקראת "מעשה מגונה", שעניינה מעשה שנעשה לשם גירוי או סיפוק או ביזוי מיני. דוגמא למעשה מגונה היא נגיעה באיבר מוצנע של קורבן עבירה, התחככות בקורבן, ליטוף בעל אופי מיני וכו'.

עבירת מין נוספת, היא עבירת "מעשה הסדום" שמוגדרת בתור החדרה של איבר מאיברי גופו של החשוד בעבירה (או חפץ) "לפי הטבעת" או החדרת איבר מין לפיו של הקורבן. שתי העבירות הללו, בנוסף לעבירת האינוס, מנויות בחוק העונשין, התשל"ז- 1977.

עבירת מין נוספת שקיימת בחוק הישראלי, היא עבירת ההטרדה המינית, שקבועה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998. הטרדה מינית יכולה להיות: הצעות בעלות אופי מיני חוזרות ונשנות כאשר הקורבן לא מעוניין בהן, פרסום של תמונה בעלת אופי מיני ללא הסכמת הקורבן, סחיטה בעלת אופי מיני או התנכלות בעלת אופי מיני. בניגוד לעבירות המין הקלאסיות הקבועות כאמור בחוק העונשין, עבירת ההטרדה מינית מהווה גם עוולה אזרחית שבגינה ניתן להגיש תביעה אזרחית ללא הוכחת כל נזק (וזאת עד לסכום של 120,000 ₪). יוער שבגין כל עבירת מין אפשר להגיש תביעה אזרחית, אך החוק למניעת הטרדה מינית יוצר עילה חוקית מיוחדת לכך.

מהי עבירת האונס?

סעיף 345 לחוק העונשין הוא אשר מגדיר את עבירת האונס, בקבעו כי מי "שבועל אישה" ללא הסכמתה החופשית, הוא אנס, וכן הסעיף מגדיר עוד מספר נסיבות שמהוות "עבירת אונס". אך בטרם נסקור את אותן נסיבות, יש להבהיר שני מונחים עיקריים בעבירת האונס. המונח האחד הוא "בועל", בעילה מוגדרת בתור החדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ, לאיבר מינה של האישה, וכן עבירת האונס בהתאם להגדרתה הנוכחית רלוונטית רק למעשה שנעשה ע"י גבר כלפי אישה. המונח השני הוא "היעדר הסכמה". הסכמה צריכה להיות מדעת, וכל סימן או כל אמירת "לא" מהווה היעדר הסכמה, בהתאם לפסיקת בתי המשפט ותפיסת המשפט הישראלית בכללותה.

כאמור, ישנן עוד נסיבות בחוק שמוגדרות בתור "אונס", כדלקמן: בעילה שנעשית בהסכמה, אך נעשית במרמה לגבי זהות האונס או מהות המעשה (דוגמא: אדם שמתחזה לאדם אחר, ובאמצעות כך מביא לקיום יחסי מין). גבר המקיים יחסי מין עם קטינה מתחת לגיל 14, מוגדר בתור "אנס", בהתאם לחוק. הרציונל לכך ברור, מדובר בגיל מאוד צעיר, והסכמה של נערה מתחת לאותו גיל היא לא באמת הסכמה מודעת ובוגרת. בנוסף, "אונס" מוגדר גם בתור יחסי מין שנעשים תוך כדי ניצול של חוסר הכרה מטעם האישה, או מצב נפשי או ליקוי נפשי, וגם בנסיבות כאלו הרציונל לכך ברור. מי שלקוי בנפשו או שרוי בחוסר הכרה לא באמת מודע למעשיו ולכן גם הסכמתו היא לא הסכמה חופשית.

מה העונש על עבירת אונס?

הנסיבות שפורטו לעיל, מהוות עבירת אונס "רגילה", כלומר עבירה ללא נסיבות מחמירות. החוק קובע כי דינו של אנס בנסיבות המתוארות (כפוף לחריג שיפורט עתה) הוא 16 שנות מאסר. עם זאת, החוק מטיל עונש חמור יותר, בנסיבות המוגדרות "כמחמירות", כגון: כאשר מעשה העונש נעשה בקטינה מתחת לגיל 16, כאשר מעשה האונס נעשה תוך כדי איום בנשק חם או קר ותוך כדי אלימות או חבלה. בנוסף, נסיבות מחמירות מוגדרות בתור אונס שנעשה תוך כדי התעללות בין אם בזמן האונס ובין אם לאחר האונס. אונס שנעשה ע"י מספר אנשים (מה שמכונה בשפה עממית "אונס קבוצתי"). העונש בגין אונס הנעשה בנסיבות מחמירות כפי שתואר עד כה עומד על 20 שנות מאסר.

מהי בעילה אסורה בהסכמה?

ישנה עבירה נוספת, שהיא בעצם תת עבירה לעבירת האונס. עבירה זו נקראת "בעילה אסורה בהסכמה". עבירה זו קבועה בסעיף 346 לחוק העונשין. כלומר, מדובר בעבירה המתייחסת לקיום יחסי מין שנעשים בהסכמה אומנם, אך החוק עדיין רואה בהם כעבירה פלילית. אלו המקרים: כאשר יחסי מין נעשים בין בגיר לקטינה בין גיל 16- 14 כאשר הקטינה אינה נשואה לבגיר, יחסי מין בין קטינה בין גילאים 16- 18 כאשר הבגיר המבצע אמור להשגיח עליה, או אחראי עליה, ובכלל זה כאשר קיימים ביניהם יחסי תלות. העונש בשתי הסיטואציות המוזכרות עומד על 5 שנים. כמו כן, יחסי מין הנעשים בין אישה שכבר מלאו לה 18 לבין מעסיק או בין אדם עמו יש לה יחסי מרות, מוגדרים גם הם בתור עבירה של בעילה אסורה בהסכמה, שדינה 3 שנות מאסר.

לסיכום:

עבירת האונס היא עבירה חמורה, וככל שזומנת לחקירה בחשד לביצועה, חשוב מאוד לפנות באופן מיידי לעורך דין פלילי העוסק בתחום. 

 

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני ובכל מקרה מומלץ להתייעץ בנושא עם עורך דין פלילי

 

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

עו"ד אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

עו"ד אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

עו"ד משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי בתחום עבירות מין

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

עורכי דין פלילי

אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

בנימין בן נתן

משרד עורכי דין פלילי
לעמוד עו"ד

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

נאוה זרנגר

עורכת דין פלילי
לעמוד עו"ד

משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד
back --> -->