18.08.2022

אסירים

נאוה זרנגר
צור קשר עם
נאוה זרנגר

הכתבות הנצפות באתר

הרכב ועדת השחרורים מורה על שחרורו המוקדם של הנשיא לשעבר, משה קצב, מן המאסר אותו מרצה מזה כחמש שנים בגין ...
לכתבה המלאה >
ועדת השחרורים בבית סוהר צלמון מורה על שחרורו המוקדם של אסיר אמריקאי בעל אזרחות ישראלית, בכך שקובעת שימשיך ריצוי מאסרו ...
לכתבה המלאה >
בחודש שעבר, החליט הרכב ועדת השחרורים בראשותה של השופטת בדימוס שרה ברוש להמליץ על קציבת עונשם של שני אסירים שונים, ...
לכתבה המלאה >
לאחר חצי שנה ממועד דחיית הבקשה שהגיש האסיר לוועדה לשחרור אסירים להקדמת מועד שחרורו, הגיש האסיר בקשה לדיון חוזר. הבקשה ...
לכתבה המלאה >
אסיר המרצה את מאסרו בן 13 השנים בגין עבירות מין בקטינים, עתר ליציאה לחופשה לקראת חג הפסח. לאחר ששב"ס החליט ...
לכתבה המלאה >
"בשביל תהליכים כאלה ושינויים מהותיים כפי שהאסיר עבר צריך להביע חרטה ולקיחת אחריות", כך טען עורך דינו של אסיר המבקש ...
לכתבה המלאה >
אסיר בטחוני שריצה את מרבית העונש שנגזר עליו הגיש לוועדת השחרורים בקשה לשחרור מוקדם בטענה כי הוא מתחרט על מעשיו. ...
לכתבה המלאה >
לאחר שהוועדה לשחרור האסיר דחתה את בקשתו לשחרור על תנאי של הנשיא לשעבר, משה קצב, עתר קצב לבית המשפט המחוזי ...
לכתבה המלאה >
לאחר שריצה שנה ממאסרו, החליט האסיר להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה לאפשר לו להכניס מכשיר פלייסטיישן אל תוככי ...
לכתבה המלאה >

שחרור על תנאי ממאסר

אסירים המרצים עונשי מאסר בפועל עשויים להשתחרר מהכלא עוד בטרם השלימו את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליהם, בהתקיימם של מספר תנאים. חוק שחרור על תנאי ממאסר אשר חוקק בשנת 2001 מסדיר את הליך השחרור והוא מונה את התנאים בהם מותנה שיחרורו של האסיר. ועדת השחרורים הינה הגוף המחליט בעניין שחרור על תנאי של אסירים ולועדה גם הסמכות לשנות את תנאי השחרור או לבטל את ההחלטה. במאמר זה נסקר את החוק ואת האפשרויות העומדות בפני אסיר אשר רוצה לקצר את תקופת מאסרו.

פורסם ב: 13:48 | 28.08.2018
כותב המאמר: עו"ד נאוה זרנגר
 שחרור על תנאי ממאסר

חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 מסדיר את סוגיית השחרור המוקדם, כמו כן החוק מסדיר גם את שחרורם של אסירים מטעמים רפואיים, קובע את הרכבה של ועדת השחרורים הדנה בשחרור המוקדם ואת הרכבה של ועדת השחרורים המיוחדת הדנה בשחרורם של אסירי עולם.

 

החוק מונה את השיקולים שעל הוועדה לשקול בהחלטתה לשחרר אסיר בשחרור מוקדם, וכן את הליך הערעור על החלטת הוועדה או על החלטתו של נציב שירות בתי הסוהר, כמו כן על פי החוק ישנה אפשרות להגשת עתירה כנגד החלטותיה של הוועדה והוא גם מסדיר את זכותו של האסיר לקבל בחלק מהמקרים ייצוג על ידי סנגור מהסנגוריה הציבורית.

 

חשוב לציין כי שחרורו המוקדם של האסיר יהיה תמיד מותנה בכך שהאסיר המשוחרר לא יעבור עבירה נוספת שהעונש עליה הוא למעלה מ-3 חודשי מאסר במשך תקופת התנאי. תקופת התנאי מוגדרת כתקופה מיום שחרורו המוקדם של האסיר ועד היום בו היה אמור להשתחרר מהמאסר אילולא היה משתחרר בשחרור מוקדם. עם זאת, ועדת השחרורים רשאית להוסיף תנאי שחרור נוספים. אסיר אשר שוחרר והפר את תנאי שחרורו יוחזר לריצוי המשך תקופת המאסר המקורית.

 

שלבי הליך השחרור

ראשית, עניינו של האסיר יובא בפני ועדת שחרורים, הועדה תדון בענינו ותיתן החלטה מנומקת בנוגע אליו, הועדה תתחשב בהתנהגותו של האסיר במהלך שהותו בכלא, בסיכויי השיקום שלו לאחר המאסר ותבחן האם קיים סיכון צפוי לשלום הציבור בשחרורו מהמאסר (בדגש גם על משפחתו ועל נפגע העבירה). כמו כן על הוועדה להביא בחשבון במסגרת ההחלטה מספר רב של נתונים בינהם: העבירה בגינה מרצה האסיר את עונש המאסר ונסיבות ביצועה, כתבי אישום התלויים ועומדים כנגדו במידה וישנם כאלה, הרשעות קודמות, דיונים קודמים בועדה בעניינו וההחלטות בהם והתנהגותו של האסיר בבית הכלא. כמו כן על הועדה לקחת בחשבון את חוות הדעת על האסיר מטעם שירות בתי הסוהר ואת חוות דעתה של רש"א (הרשות לשיקום האיסור) במידה וניתנה ואת הנתונים האישיים לרבות גילו ומצבו המשפחתי.


העתק מההחלטת הועדה יימסר לאסיר, לבא כוח היועמה"ש, ובמידה ושחרורו של האסיר הותנה בהשתתפותו בתכנית שיקומית יועבר העתק מההחלטה גם לשירות המבחן ולרש"א.
הדיונים במסגרת הועדה יתקיימו בנוכחותם של האסיר ובא כוחו, וכן בנוכחותו של נציג מטעם היועמה"ש. הועדה רשאית לקבל החלטה רק לאחר שנתנה לאסיר ולבא כוחו הזדמנות לטעון את טענותיהם והיא רשאית להחליט שלא לשחרר את האסיר, לדחות את בקשתו לשינוי תנאי השחרור ולהחמיר בתנאי השחרור.


הועדה תנהל פרוטוקול של הדיונים, הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש הועדה. האסיר ובא כוחו רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון ולקבל העתק ממנו, אלא אם החליטה הועדה כי הפרוטוקול או חלק ממנו הינם חסויים.


כאשר הוחלט לשחרר את האסיר על תנאי, יינתן לאסיר רישון ובו יפורטו תנאיי השחרור השונים. על האסיר לשאת עימו את רישיונו בכל תקופת התנאי ועליו להציגו בפני שוטר כל עת שהוא נדרש לכך.


תנאי השחרור

במידה והועדה החליטה לשחרר על תנאי את האסיר היא תפרט בהחלטתה את התנאים לשחרורו.


כאמור התנאי הבסיסי הוא שהאסיר לא יעבור עבירה נוספת שהעונש עליה הוא למעלה מ-3 חודשי מאסר במשך תקופת התנאי. בנסף לכך ישנם מספר תנאים אשר יחולו באופן אוטומטי:


א. על האסיר להודיע למנהל בתי הסוהר על המקום שהוא מתכוון לגור בו במשך תקופת התנאי.

ב. האסיר יתייצב בתוך 48 שעות מהזמן שהגיע למקום מגוריו בפני שוטר אשר ממונה על תחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו.

ג. על האסיר להתייצב אחת לחודש לפני השוטר הממונה, ולהודיע לשוטר ולמנהל בתי הסוהר בהקדם האפשרי על כל שינוי החל במקום מגוריו.

ד. על האסיר מוטל צו איסור יציאה מהארץ

ה. במידה ומדובר באסיר שהורשע בעבירות מין והוטלו עליו מגבלות בצו על פי חוק, יהוו ההגבלות הללו חלק מתנאי שחרורו.

 

כל התנאים המוזכרים לעיל יחולו באופן אוטומטי כאמור על אסיר שהוחלט לשחררו, עם זאת הועדה יכולה לבטל או לשנות את התנאים הללו. כמו כן הועדה רשאית להוסיף תנאים נוספים לשחרורו של האסיר, בין היתר היא רשאית לקבוע ערובה כתנאי לשחרור האסיר והיא יכולה להתנות את שחרורו בהשתתפותו של האסיר בתוכנית טיפולית בפיקוחו של שירות המבחן, או בתכנית שיקומית שהוכנה בידי הרשות לשיקום האסיר.

 

לסיכום

חוק שחרור על תנאי ממאסר, מאפשר את שחרורו של האסיר בטרם השלים את תקופת המאסר שנגזרה עליו, לצורך כך על האסיר לעמוד בפני ועדת שחרורים אשר תקבע לו מספר תנאי שחרור מלבד התנאים החלים עליו באופן אוטומטי. מדובר בהליך מורכב אשר דורש הכנה ובקיאות בכל הנסיבות והפרטים הרלוונטים ועל כן מומלץ להיעזר בעורך דין פלילי אשר מומחה בתחום האסירים לצורך הליך השחרור.

 

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

עו"ד אנג'ליקה סדיקוב

מתמחה במשפט פלילי, אסירים ותעבורה
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי בתחום אסירים

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

עורכי דין פלילי

אנג'ליקה סדיקוב

מתמחה במשפט פלילי, אסירים ותעבורה
לעמוד עו"ד

בנימין בן נתן

משרד עורכי דין פלילי
לעמוד עו"ד

משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד
back --> -->