27.11.2021

אסירים

ליבת אביטל אזולאי
צור קשר עם
ליבת אביטל אזולאי

הכתבות הנצפות באתר

הרכב ועדת השחרורים מורה על שחרורו המוקדם של הנשיא לשעבר, משה קצב, מן המאסר אותו מרצה מזה כחמש שנים בגין ...
לכתבה המלאה >
בחודש שעבר, החליט הרכב ועדת השחרורים בראשותה של השופטת בדימוס שרה ברוש להמליץ על קציבת עונשם של שני אסירים שונים, ...
לכתבה המלאה >
ועדת השחרורים בבית סוהר צלמון מורה על שחרורו המוקדם של אסיר אמריקאי בעל אזרחות ישראלית, בכך שקובעת שימשיך ריצוי מאסרו ...
לכתבה המלאה >
לאחר חצי שנה ממועד דחיית הבקשה שהגיש האסיר לוועדה לשחרור אסירים להקדמת מועד שחרורו, הגיש האסיר בקשה לדיון חוזר. הבקשה ...
לכתבה המלאה >
"בשביל תהליכים כאלה ושינויים מהותיים כפי שהאסיר עבר צריך להביע חרטה ולקיחת אחריות", כך טען עורך דינו של אסיר המבקש ...
לכתבה המלאה >
אסיר בטחוני שריצה את מרבית העונש שנגזר עליו הגיש לוועדת השחרורים בקשה לשחרור מוקדם בטענה כי הוא מתחרט על מעשיו. ...
לכתבה המלאה >
אסיר המרצה את מאסרו בן 13 השנים בגין עבירות מין בקטינים, עתר ליציאה לחופשה לקראת חג הפסח. לאחר ששב"ס החליט ...
לכתבה המלאה >
לאחר שהוועדה לשחרור האסיר דחתה את בקשתו לשחרור על תנאי של הנשיא לשעבר, משה קצב, עתר קצב לבית המשפט המחוזי ...
לכתבה המלאה >
לאחר שריצה שנה ממאסרו, החליט האסיר להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה לאפשר לו להכניס מכשיר פלייסטיישן אל תוככי ...
לכתבה המלאה >

כל מה שצריך לדעת על עתירת אסיר

זכויות אדם אינן מבדילות בין דם לדם, בין מעמד חברתי למעמד חברתי גבוה יותר, ובכלל זה הן אינן אמורות להבדיל בין בני אדם. הכלל המתואר, יפה גם לאסירים, שהם אומנם אנשים שהחברה מענישה, אך הם עדיין בני אדם בעלי זכויות יסוד. כדי להגן על זכויות אסירים, קיים מנגנון הנקרא "עתירת אסיר". מהי בעצם עתירת אסיר? מתי אפשר להגיש עתירת אסיר? מה הפרוצדורה להגשתה?. על כך, במאמר הבא.

פורסם ב: 00:00 | 30.06.2016
כותב המאמר: עו"ד ליבת אביטל-אזולאי
כל מה שצריך לדעת על עתירת אסיר

הזכות להגיש עתירת אסיר:

בתי הכלא בישראל מלאים באסירים בדרגות סיכון גבוהות, ובכלל זה באסירים שחלקם ביצעו מעשים חמורים מאוד, וחלקם שפוטים לתקופות קצרות בשל מעשים חמורים פחות. אך דבר אחד משותף לכל האסירים, כולם כפופים לחוק, ולהנחיות שירות בתי הסוהר. מנגד, לאסירים גם יש נושאים שלא משותפים, והוא כאמור ברמת הסיכון שלהם, ובהתנהגות שלהם. שני הנושאים הללו משפיעים גם לעיתים על היחס אליהם. אך למרות השוני, לכל האסירים זכות להגיש עתירת "אסיר" כאשר הם סבורים כי זכויותיהם בין כותלי הכלא נפגעות.

בבית הכלא, הריבון הוא שירות בתי הסוהר אשר סמכויותיו מנויות בפקודת בתי הסוהר, [נוסח חדש], תשל"ב- 1971 (להלן: "הפקודה"). הפקודה היא אשר גם קובעת את האופן שבו יוקמו בתי כלא, את הדרך שבה יש לנהל בית כלא, וכן כאמור את הסמכויות המוקנות לסוהרי שירות בתי הסוהר. סמכויות אלו הן מהותיות ונדרשות לשם פיקוח ושליטה על אסירים. בנוסף, הפקודה גם קובעת כי לאסירים, תהיה זכות להגיש עתירה מנהלית.

למעשה, עתירת אסיר היא עתירה שמופנית נגד רשויות הכלא (או נגד המדינה) בכל עניין או נושא שקשור "למאסרו של האסיר או מעצרו" (כך לשון הפקודה). מבחינת החוק, עתירה אסיר לא חייבת להיות מוגשת רק ע"י האסיר, אלא גם ע"י בן משפחתו (רק מדרגה ראשונה) או ע"י בן זוגו. עתירת אסיר, מוגשת לבית המשפט המחוזי במחוז בו נמצא בית הכלא, העתירה תידון בפני שופט אחד לרוב. לדוגמא, אם האסיר כלוא בכלא אוהלי קידר (בקרבת באר שבע) העתירה תוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

דוגמאות לעתירות אסירים:

עתירות אסירים יכולות והן מגוונות מאוד, החל מנושאים שלאדם מן הצד יכולים להישמע מאוד טריוויאליים, וכלה בנושאים מהותיים מאוד, כגון: האפשרות לשחרור מוקדם ממאסר, או יציאה לחופשה. להלן מספר דוגמאות מציאותיות שבגינן מוגשות והוגשו בעבר עתירות אסיר.

עתירה נגד וועדת שחרורים: וועדת שחרורים מתמנת בהתאם לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"ה- 2001. על הוועדה לשקול בהתאם לחוק מגון רב מאוד של שיקולים, כאשר היא מחליטה האם להורות על שחרור מוקדם של אסיר ממאסר. החוק, מאפשר ערעור על וועדת השחרורים, בדמות עתירה מנהלית. בין היתר, מוגשות עתירות במקרים כאלו כאשר האסיר סבור שהועדה טעתה בשיקוליה.

עתירה בגין אי שחרור לחופשה: חופשה היא מצרך חשוב מאוד כאשר מדובר באסיר. אסירים זכאים לחופשות לאחר תקופה מסוימת במאסר. אך למפקד הכלא סמכות לשלול חופשה במקרים של התנהגות לא ראויה מטעם האסיר, או כאשר יש חשש ביטחוני שהאסיר יבצע עבירות או כאשר קיים חשש שהאסיר ייפגע בשהותו בחופשה. עתירות אסיר רבות מוגשות נגד רשויות הכלא במקרים של שלילת חופשה.

עתירה בגין פגיעה בזכות ההתייחדות: לאסירים בין כותלי הכלא זכות להתייחד עם בנות זוגם. בדומה לסמכותו של מפקד הכלא לשלול חופשה, ניתן גם לשלול מאסיר את האפשרות להתייחד עם בת זוגו לעיתים. לכן, עתירות אסיר מוגשות לעיתים גם בגין פגיעה בזכות זו.

עתירה בגין אי כליאה בבידוד: בידוד הוא עונש משמעתי מצד אחד, אך מצד שני אסירים רבים נשלחים לבידוד בשל חשש לפגיעה בחייהם (לדוגמא: יגאל אמיר רוצח רה"מ לשעבר יצחק רבין ז"ל, שוהה בבידוד מהיום בו נכלא). בידוד עשוי לפגוע קשות באסיר, בפן הנפשי בעיקר. לא קשה לנחש מה הן ההשלכות שיש לבידוד ממושך מבני אדם על אסיר במקרים כאלו. לכן, עתירות רבות מוגשות גם במקרים כאלו.

עתירה בגין מניעת ביקורים: לאסירים זכות לקבל ביקורים ממכרים וכל שכן מבני משפחה. גם זכות זו יכולה להישלל בשל התנהגות לא ראויה. במקרים כאלו, מוגשות עתירות אסירים באופן דיי שכיח.

עתירה בגין מתן עונש משמעתי: בין כותלי הכלא "הריבון" הוא שירות בתי הסוהר. לסוהרים ולמפקדים סמכויות רבות, שנדרשות לשם מילוי תפקידם. בין כותלי הכלא גם חוקי משמעת ברורים שמתחייבים. הפרה של כללי המשמעת גוררת גם ענישה משמעתית. אך גם שיקול דעתם של אנשי שב"ס כפוף לביקורת שיפוטית, היות ואסיר יכול להגיש עתירה מנהלית על עונש שהוטל עליו (כמו בדוגמאות לעיל, עונש יכול להיות מניעת ביקור, שליחה לבידוד ועוד).

כיצד מגישים עתירת אסיר?

עתירת אסיר יש להגיש בכתב בשישה העתקים, ולהעבירה למפקד בית הסוהר אשר הוא אמור להגישה פיזית לבית המשפט. על עתירה להכיל גם תצהיר החתום ע"י האסיר, וכן יש לשלם אגרה ששיעורה נכון לכתיבת שורות אלו עומדת על 75 ₪. יודגש שלאסיר זכות להיות נוכח בדיון בעתירתו. לאחר הגשת העתירה, בית המשפט יכול להורות למדינה להשיב לעתירה בכתב, או לזמן את הצדדים לדיון.

האם כדאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בעתירת אסיר?

התשובה היא בחיוב. עו"ד פלילי מיומן יוכל לקדם מאוד את העתירה, ולשפר את סיכויי הצלחתה, וזאת באמצעות הידע המקצועי שרכש והניסיון בהתנהלות מול רשויות הכלא ובית המשפט.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד אנג'ליקה סדיקוב

מתמחה במשפט פלילי, אסירים ותעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי בתחום אסירים

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

עורכי דין פלילי

משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

בנימין בן נתן

משרד עורכי דין פלילי
לעמוד עו"ד

אנג'ליקה סדיקוב

מתמחה במשפט פלילי, אסירים ותעבורה
לעמוד עו"ד
back --> -->