05.06.2020
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד שמאל (חדש)
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד ימין (חדש)

אסירים

הכתבות הנצפות באתר

בחודש שעבר, החליט הרכב ועדת השחרורים בראשותה של השופטת בדימוס שרה ברוש להמליץ על קציבת עונשם של שני אסירים שונים, ...
לכתבה המלאה >
הרכב ועדת השחרורים מורה על שחרורו המוקדם של הנשיא לשעבר, משה קצב, מן המאסר אותו מרצה מזה כחמש שנים בגין ...
לכתבה המלאה >
ועדת השחרורים בבית סוהר צלמון מורה על שחרורו המוקדם של אסיר אמריקאי בעל אזרחות ישראלית, בכך שקובעת שימשיך ריצוי מאסרו ...
לכתבה המלאה >
"בשביל תהליכים כאלה ושינויים מהותיים כפי שהאסיר עבר צריך להביע חרטה ולקיחת אחריות", כך טען עורך דינו של אסיר המבקש ...
לכתבה המלאה >
אסיר המרצה את מאסרו בן 13 השנים בגין עבירות מין בקטינים, עתר ליציאה לחופשה לקראת חג הפסח. לאחר ששב"ס החליט ...
לכתבה המלאה >
אסיר בטחוני שריצה את מרבית העונש שנגזר עליו הגיש לוועדת השחרורים בקשה לשחרור מוקדם בטענה כי הוא מתחרט על מעשיו. ...
לכתבה המלאה >
לאחר חצי שנה ממועד דחיית הבקשה שהגיש האסיר לוועדה לשחרור אסירים להקדמת מועד שחרורו, הגיש האסיר בקשה לדיון חוזר. הבקשה ...
לכתבה המלאה >
לאחר שהוועדה לשחרור האסיר דחתה את בקשתו לשחרור על תנאי של הנשיא לשעבר, משה קצב, עתר קצב לבית המשפט המחוזי ...
לכתבה המלאה >
לאחר שריצה שנה ממאסרו, החליט האסיר להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה לאפשר לו להכניס מכשיר פלייסטיישן אל תוככי ...
לכתבה המלאה >

חוק שחרור על תנאי ממאסר

אסיר עשוי להשתחרר ממאסר עוד בטרם השלים את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליו, בהתקיימם של מספר תנאים. חוק שחרור על תנאי ממאסר אשר חוקק בשנת 2001 מסדיר את הליך השחרור ואת התנאים בהם מותנה השחרור. לוועדת השחרורים סמכות נרחבת לשנות את תנאי שחרורו של האסיר בכל עת וגם לבטל את ההחלטה לשחררו. במאמר הבא נסקור את החוק ואת האפשרויות העומדות בפני אסיר אשר רוצה לקצר את תקופת מאסרו

פורסם ב: 12:04 | 21.10.2017
כותב המאמר: מערכת קרימינלי
חוק שחרור על תנאי ממאסר

חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א 2001 מסדיר את סוגיית השחרור המוקדם, כאמור שחרור לפני השלמת מלוא תקופת המאסר. כמו כן, החוק מסדיר את שחרורם של אסירים מטעמים רפואיים, את הרכב ועדת השחרורים ואת הרכב ועדת השחרורים המיוחדת בעניין אסירי עולם.


החוק מפרט את השיקולים שעל הוועדה לשקול בהחלטתה לשחרור מוקדם, וכן את הליך הערעור על החלטת הועדה או על החלטת נציב שירות בתי הסוהר. בנוסף לכך בחוק ישנה התייחסות לאפשרות של הגשת עתירה כנגד החלטות הוועדה ואת הזכות של האסיר לקבל בחלק מהמקרים ייצוג על ידי סנגור מטעם הסנגוריה הציבורית.


חשוב לציין, כי התנאי שבו מותנה שחרורו המוקדם של האסיר, הוא שהאסיר המשוחרר לא יעבור עבירה נוספת שהעונש עליה הוא למעלה משלושה חודשי מאסר במשך תקופת התנאי, תקופת התנאי מוגדרת כתקופה מרגע שחרורו ועד לסיום תקופת המאסר שהאסיר היה מרצה אילולא שוחרר בשחרור מוקדם. יחד עם זאת, ועדת השחרורים רשאית להוסיף תנאי שחרור נוספים. אסיר אשר שוחרר והפר את תנאי שחרורו יוחזר לריצוי המשך תקופת המאסר המקורית.

 

למי מתאים השחרור המוקדם ומה הם התנאים המוקדמים לשחרור?

אסירים אשר מרצים עונש מאסר שבין שלושה לשישה חודשים: נציב שב"ס רשאי לשחררם בהתקיימם של שני תנאים מצטברים: 

האסיר נשא לפחות שני שליש מתקופת מאסרו והנציב שוכנע כי האסיר ראוי לשחרור ושחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

 

אסירים המרצים עונש מאסר של מעבר לחצי שנה: ועדת השחרורים בעניין אסירים רשאית לשחררם בהתקיימם של שלושה תנאים מצטברים: שני התנאים שהוזכרו לעיל בדרישה לשחרור אסירים המרצים עונש מאסר שבין שלושה חודשיים לחצי שנה, בתוספת התנאי שהאסיר אינו אסיר עולם.


אסיר אשר לא השלים שני שליש מתקופת מאסרו: ועדת שחרורים מיוחדת רשאית לשחרר גם אסיר אשר אינו השלים אפילו שני שליש מתקופת מאסרו במידה והאסיר אינו אסיר עולם, האסיר שוהה במאסר 25 שנים לפחות וועדת השחרורים המיוחדת שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור ושחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.


אסיר עולם: ועדת שחרורים מיוחדת רשאית לשחרר אסירי עולם במידה ועונשו של האסיר נקצב, האסיר נשא לפחות שני שליש מהתקופה שנקצבה וועדת השחרורים המיוחדת שוכנעה, כי האסיר ראוי לשחרור, וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

 

שלבי הליך השחרור

ראשית עניינו של האסיר יובא בפני ועדת השחרורים, ועדת השחרורים תדון בעינינו ותיתן החלטה מנומקת בנוגע אליו. העתק מההחלטה יימסר לאסיר, לבא כוח היועמ"ש, ובמידה והותנה שחרורו על תנאי בהשתתפות האסיר בתוכנית שיקומית יועבר העתק מההחלטה גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר.


כאשר הוחלט לשחרר אסיר בשחרור על תנאי , יינתן לאסיר רישיון ובו יפורטו תנאי השחרור השונים. על האסיר לשאת עמו את רישיונו בכל תקופת התנאי וזה יציגו בפני שוטר בהתאם לדרישה.


כמו כן הוועדה תנהל פרוטוקול מסוגר של הדיונים, הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הוועדה. האסיר ובא כוחו רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון בעינינו ולקבל העתק ממנו, אלא אם החליטה הוועדה כי הפרוטוקול או חלק ממנו יהיה חסוי.


הדיונים בוועדת השחרורים יתקיימו בנוכחותם של האסיר ובא כוחו במידה והוא מיוצג, וכן בנוכחותו של נציג מטעם היועמ"ש. הוועדה רשאית לקבל החלטה רק לאחר שנתנה לאסיר ולבא כוחו הזדמנות לטעון את טענותיהם. הועדה רשאית להחליט שלא לשחרר אסיר על תנאי, לדחות את בקשתו לשינוי תנאי שחרורו ולהחמיר בתנאי השחרור של האסיר ששוחרר על תנאי.

 

שיקוליה של ועדת השחרורים בעת החלטה על שחרור על תנאי

ועדות השחרורים חייבות לשקול מספר שיקולים אשר קבועים בחוק ולהביא בחשבון מספר נתונים המובאים בפניה, הועדה תשקול האם קיים סיכון צפוי לשלום הציבור בשחרורו של האסיר כולל למשפחתו, לנפגע העבירה ולביטחון המדינה, מה הם סיכויי השיקום של האסיר ותבחן את התנהגותו של האסיר בכלא.


על הוועדה להביא בחשבון מספר רב של נתונים ביניהם: העבירה שבגינה מרצה האסיר עונש מאסר ונסיבותיה השונות, כתבי אישום התלויים ועומדים כנגד האסיר במידה וישנם, הרשעות קודמות, דיונים קודמים בוועדות בעינינו וההחלטות בהם, האם נשיא המדינה נתן לאסיר הקלות בעונש בשל עונשי מאסר קודמים והתנהגותו של האסיר בבית הסוהר.


כמו כן הוועדה תיקח בחשבון את חוות הדעת על האסיר של שירות בתי הסוהר, את חוות הדעת של הרשות לשיקום אסירים(רש"א) במידה וניתנה, ואת נתוניו האישיים של האסיר לרבות גילו ומצבו המשפחתי.

 

תנאי השחרור

במידה והוועדה החליטה לשחרר את האסיר על תנאי, היא תפרט בהחלטתה את תנאי השחרור.


ראשית התנאי הבסיסי שבו מותנה השחרור הוא שהאסיר המשוחרר לא יעבור עבירה נוספת שהעונש עליה הוא מעל לשלושה חודשי מאסר, במשך תקופת התנאי. כמו כן ישנם מספר תנאים אשר יחולו באופן אוטומטי:


א. על האסיר להודיע למנהל בתי הסוהר על המקום שכוונתו לגור בו בתקופת התנאי.


ב. האסיר יתייצב בתוך 48 שעות מהזמן שהגיע למקום מגוריו בפני שוטר אשר ממונה על תחנת המשטרה הקרובה למקום בו הוא גר.


ג. במהלך תקופת התנאי על האסיר להתייצב אחת לחודש לפני השוטר הממונה כאמור, על האסיר להודיע לשוטר ולמנהל בתי הסוהר בהקדם האפשרי על כל שינוי החל במקום מגוריו.


ד. על האסיר מוטל איסור יציאה מהארץ.


ה. במידה ומדובר באסיר שהורשע בעבירות מין והוטלו עליו מגבלות בצו על פי חוק יהוו הגבלות אלה חלק מתנאי השחרור של האסיר.


כל התנאים אשר מוזכרים לעיל יחולו באופן אוטומטי על אסיר אשר נקבע כי יש לשחררו על תנאי, יחד עם זאת, הוועדה יכולה לשנות או לבטל את התנאים הללו.


כמו כן, וועדת השחרורים רשאית להוסיף תנאים נוספים לשחרורו של האסיר, בין היתר הוועדה רשאית לקבוע כתנאי לשחרור, כי האסיר ייתן ערובה. כמו כן, היא רשאית להתנות את שחרורו בהשתתפותו של האסיר בתוכנית טיפולית בפיקוחו של שירות המבחן, או בתוכנית שיקומית שהוכנה בידי הרשות לשיקום האסיר.


דיון חוזר

במידה והוועדה החליטה שלא לשחרר את האסיר הוא יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת לקיומו של דיון חוזר בעינינו. הוועדה תהיה רשאית לשוב ולדון בעינינו בכל אחד מהמקרים הבאים:


א. האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת בתום חצי שנה לפחות ממועד החלטת הוועדה שלא לשחררו, ולגבי אסיר עולם בתום שנה לפחות מהמועד האמור והוועדה סברה כי חל שינוי בנסיבות אשר היוו בסיס להחלטת הוועדה שלא לשחררו.

ב. האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת במועדים מוקדמים יותר מהמועדים הנ"ל והוצגו בפני הוועדה עובדות שלא היו ידועות ולא היו יכולות להיות ידועות לאסיר לפני ההחלטה של הוועדה שלא לשחררו ומצדיקות דיון חוזר.

כמו כן הוועדה רשאית לשוב ולדון בהחלטה על אי שיחרורו של האסיר בכל אחד מהמקרים הבאים:


א. הוועדה קבעה מראש בהחלטתה כי תקיים דיון חוזר בעניינו של האסיר.


ב. רש"א ביקשה מהוועדה לקיים דיון חוזר שהותנה בהשתתפות האסיר בתוכנית שיקום שהוכנה לו.


ג. שירות המבחן ביקש מהוועדה לקיים דיון חוזר שהותנה בהשתתפות האסיר בתכנית טיפולית בפיקוח שירות המבחן.


ד. היועמ"ש ביקש מהוועדה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על תנאי של האסיר, בשל שיקולים ציבוריים המצדיקים זאת.


כמו כן, בא כוח היועמ"ש רשאי לפנות על הוועדה בבקשה לקיים דיון חוזר על החלטה לשחרר אסיר בשחרור מוקדם, אם לאחר ההחלטה התגלו עובדות חדשות באופן אשר מעלה חשש ממשי, כי האסיר אינו ראוי לשחרור או ששחרורו יסכן את שלום הציבור. במקרה כזה רשאי יושב ראש הוועדה להורות על עיכוב שחרורו של האסיר לתקופה שלא תעלה על 7 ימים ולעניין אסיר עולם לתקופה שלא תעלה על 14 ימים או עד למועד מתן ההחלטה בדיון החוזר לפי המוקדם מבינהם.

 

הליך הערעור

האסיר ובא כוח היועמ"ש רשאים להגיש עתירה נגד החלטת נציב שב"ס ונגד החלטת ועדת השחרורים או ועדת השחרורים המיוחדת על החלטה הקשורה בשחרורו על תנאי, כולל החלטה שלא לשחרר על תנאי והחלטה לבטל את השחרור על תנאי. האסיר אינו יכול לעתור נגד החלטת הוועדה שלא לגלות מידע חסוי כלשהו בעניינו, אלא אם הגיש עתירה נגד החלטה בעניין שחרורו.


העתירה תידון בבית המשפט המחוזי בפני הרכב של שלושה שופטים, הדיון בעתירה ובערעור על ההחלטה בנוגע למידע חסוי יתקיים בדלתיים סגורות. בית המשפט רשאי לעיין במידע החסוי לשם החלטה בעתירה ולקבל פרטים נוספים מבא כוח היועמ"ש שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו.


על החלטת בית המשפט המחוזי בעתירה ניתן לערער רק אם התקבלה רשות לערער והערעור יוגש לבית המשפט העליון.

 

שונות

חשוב לדעת כי במידה ואסיר יושב בכלא לאחר שהפר תנאי מתנאי שחרורו המוקדם הוא לא ישוחרר בשנית אלא מטעמים רפואיים.


כל שוטר רשאי לדרוש מאסיר ששוחרר על תנאי שיציג לפני את רישיון השחרור. כמו כן, הוא רשאי לחקור אסיר בכדי לבדוק האם הוא מקיים את תנאי שחרורו, להכנס לביתו או למקום אחר שהאסיר אמור להיות בו על פי תנאי שחרורו. השוטר רשאי להשתמש בכוח סביר לשם ביצוע הכניסה ולאחר שהוא הזדהה בפני מחזיק הבית או המקום והודיע לו את מטרת הכניסה. כמו כן, השוטר רשאי להיכנס למקום שעל פי תנאי השחרור לאסיר אסור להימצא בו במידה ויש לשוטר יסוד סביר להניח שהאסיר נמצא בו ומפר את תנאי השחרור.

 

לסיכום

חוק שחרור על תנאי ממאסר מאפשר שחרור של אסיר בטרם השלים את תקופת המאסר שנגזרה עליו, על האסיר לעמוד בפני ועדת השחרורים אשר תקבע לו מספר תנאי שחרור. מדובר בהליך מורכב אשר דורש הכנה ובקיאות בכל הנסיבות והפרטים כפי שהזכרנו לעיל. על כן במידה ואסיר רוצה להשתחרר בשחרור מוקדם על תנאי, מומלץ כי ייפנה לעורך דין פלילי מנוסה אשר מתמחה בתחום האסירים.

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

 
פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד ארז נגה

משפט פלילי, ועדות שחרורים ועתירות אסירים
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

עו"ד שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

עו"ד ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד אנג'ליקה סדיקוב

מתמחה במשפט פלילי, אסירים ותעבורה
לעמוד עו"ד

מדורי פורום פלילי

נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
ג׳ני חבשי
ג׳ני חבשי
מנהל הפורום

עורכי דין פלילי

ארז נגה

משפט פלילי, ועדות שחרורים ועתירות אסירים
לעמוד עו"ד

שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

אנג'ליקה סדיקוב

מתמחה במשפט פלילי, אסירים ותעבורה
לעמוד עו"ד

משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד
back --> -->