20.04.2021
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד שמאל (חדש)
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד ימין (חדש)

עבירות מין

שירה ניר
צור קשר עם
שירה ניר

הכתבות הנצפות באתר

השופט מנחם מזרחי מבית המשפט השלום ברחובות זיכה נאשם מחמת הספק מעבירות של ניסיון למעשה מגונה באדם שטרם מלאו לו ...
לכתבה המלאה >
נאשם שהורשע בעבירת אינוס ובעבירות מין ואלימות נוספות, והושתו עליו 16 שנות מאסר בפועל, ערער על הכרעת הדין ועל גזר ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערר של רב הישיבה שובו בנים, שערר על החלטת מעצרו עד לתום ההליכים, ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בראשון לציון מורה על שחרורו של נאשם אשר ניהל מערכת יחסיים מינית עם קטין מתחת לגיל 16 ...
לכתבה המלאה >
בד בבד עם הגשת כתב אישום כנגד נאשם על ביצוע עבירות מין בביתו בעת שהייתה בת 12, הוחלט לעצור את ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון מקבל חלקית ערעור על הכרעת דין וגזר דין שהוגש בגין הרשעה במחוזי לאחר ניהול הוכחות בעבירות מין ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון מקבל ערר המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר נאשם, שמואשם בעבירות אינוס חמורות בקטינה שטרם מלאו ...
לכתבה המלאה >
הרכב בית המשפט העליון דוחה, פה אחד, ערעור על חומרת עונש המאסר שהוטל על נאשם שביצע עבירות מין בבתו הקטינה ...
לכתבה המלאה >
הרכב בית משפט המחוזי מקבל ערעור על חומרת עונש, בדרך של הפחתת 3 חודשים מעבודות השרות אשר הוטלו על נאשם, ...
לכתבה המלאה >

חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

במהלך שנות ה-2000, המשפט הישראלי נטה לחקיקה מוגברת בנושא של עבריינות מין. כחלק מהחקיקה המחמירה, נחקק חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (חוק ההגנה), אשר מטרתו להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות על ידי מי שהורשע בעבירת מין. במאמר זה ארחיב בדבר מבנה החוק ואסקור את ההסדרים שנקבעו בו.

פורסם ב: 11:54 | 01.12.2016
כותב המאמר: עו"ד שירה ניר
חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, נחקק בשנת 2006 ונועד להילחם בתופעת עברייני המין בישראל. חוק ההגנה הצטרף לשורה של דברי חקיקה מתחילת שנות ה-2000, המסדירים את מישור הטיפול בעברייני מין מחוץ לענישה הפלילית הרגילה, כגון - חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001. בהצעת החוק, תוכנן לפעול בשלושה מישורים על מנת להגן על הציבור מפני עבירות חוזרות של עברייני מין: מישור השיקום המניעתי, מישור הפיקוח והמעקב ומישור הערכת מסוכנות. המישור הראשון, מישור השיקום המניעתי התרכז במאמץ לחולל שינוי פנימי בעבריין המין; ולכן, כדי לחולל שינוי זה, הוצע שעבריין המין יחויב להשתתף בתכנית שיקום מניעתי הנבנית במיוחד עבורו. ואולם, כאשר נחקק החוק, התוכניות לשיקום מניעתי לעברייני מין לא נכנסה לחוק וזאת בעקבות החלטת הכנסת כי חלק זה יופרד ויחוקק בנפרד, אולם עד היום נושא זה לא שולב בספק החוקים.


כיום חוק ההגנה מציע התמודדות עם עברייני מין בשלושה מישורים: קבלת הערכות מסוכנות, הוצאת צווי פיקוח ומרשם ארצי של עברייני מין.


דוח הערכת מסוכנות כתנאי להטלת צו פיקוח ומעקב

סעיף 6 לחוק ההגנה קובע שביהמ"ש חייב לקבל הערכת מסוכנות בדבר נאשם בביצוע עבירת מין, במספר צמתים של ההליך הפלילי, על מנת להטיל צו פיקוח. הערכת המסוכנות תתקבל בין היתר לפני מתן גזר דין, לשם הוצאת צו פיקוח, בהליכי ערעור, טרם חנינה וטרם שחרור על תנאי. הערכת המסוכנות היא תנאי ראשוני להטלת צו פיקוח על נאשם כיוון שהיא נותנת הערכה לגבי הסבירות שאותו נאשם יחזור ויבצע עבירות מין בעתיד. הערכת המסוכנת נעשית ע"י פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי או קרימינולוג קליני בעלי ניסיון אשר הוכשרו לעסוק בעבודה עם עברייני מין. הערכות המסוכנות נעות בציר שבין מסוכנות נמוכה, בינונית, גבוהה וגבוהה מאוד.

 

המגבלות שניתן להשית במסגרת חוק הפיקוח על עברייני מין

במידה והערכת המסוכנות "אינה נמוכה", ביהמ"ש רשאי להטיל צו פיקוח ומעקב על המורשע. פרק ג' לחוק ההגנה מסדיר את הסמכויות הנוגעות לפיקוח ומעקב; במידה וביהמ"ש הוציא צו פיקוח למורשע בעבירת מין שהוגשה בעניינו הערכת מסוכנות "לא נמוכה", המורשע יהיה חייב להתייצב ביחידת הפיקוח או במקום אחר כפי שיורה לו קצין הפיקוח, המורשע יהיה חייב לקיים מפגשים עם קצין הפיקוח, במועדים ובתדירות שיקבע הקצין, המורשע יהיה חייב לשתף פעולה עם קצין הפיקוח, ובנוסף, המורשע יהיה חייב לקיים את התנאים וההגבלות הקבועים בצו הפיקוח. ביהמ"ש רשאי גם להעניק לקציני הפיקוח סמכויות שונות, כגון רשות להיכנס למגוריי העבריין בנוכחותו, ביצוע חיפוש בכליו, רכבו ומחשבו של העבריין ועוד.


במסגרת הטלת צו הפיקוח, ביהמ"ש רשאי גם לאסור או להגביל התנהגויות מסוימות אשר להערכת אנשי המקצוע עלולות להעלות את הסיכון שאותו אדם יבצע עבירת מין נוספת. סעיף 13(ב) לחוק ההגנה מונה את כלל ההתנהגויות שביהמ"ש רשאי לאסור או להגביל, כגון מגבלה על החזקת חומרים פורנוגרפיים, התחברות עם קטינים, נהיגה בכלי רכב או נהיגה בכלי רכב ללא נוכחות אחר, הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעה מסוימת, מגבלה על צריכה או החזקה של משקאות משכרים או שימוש בסמים, מגבלה על קיום קשר עם עברייני מין ועוד. תוקפו של צו הפיקוח יכול להיות עד חמש שנים בלבד, בסיומו, רשאי ביהמ"ש להטיל צו פיקוח חדש במידה והתקבלה הערכת מסוכנת ברמה ש"אינה נמוכה" נוספת.


סעיף 19 לחוק ההגנה קובע את מרשם עברייני המין. לפי הסעיף, יחידת הפיקוח תנהל מרשם ארצי אשר יכלול את הרישום הפלילי, תצלום, מקום מגורים ומקום עבודה עדכניים של עברייני מין אשר הוטל עליהם צו פיקוח ע"י ביהמ"ש, על מנת לעקוב ולפקח עליהם. חשוב לציין, החוק קובע כי מרשם עברייני המין יהיה חסוי למעט בפני המשטרה, המשטרה הצבאית, קצין הפיקוח של עבריין המין ומעריך המסוכנות לעניינו של עבריין המין.


צו הפיקוח פוגע בזכויותיו של עבריין המין כאדם

כאשר ביהמ"ש מטיל צו פיקוח וקובע את תנאי הפיקוח, משך הפיקוח וההגבלות, ביהמ"ש שוקל ומאזן בין אינטרס ההגנה על הציבור מפני עבירות מין חוזרות לבין אינטרס הפרט - עבריין שריצה את עונשו, לממש את זכויותיו כאדם. יש לזכור, חוק ההגנה פוגע בזכותו של עבריין לחירות, כיוון שהעבריין ריצה כבר את עונשו ושילם את חובו לחברה, הוא ניצב בפתחו של דף חדש בחייו, ולכן נדרש ריסון שיפוטי הן בשלב הוצאת צו הפיקוח, והן בשלב האמצעים או ההגבלות שמוטלות במסגרת צו הפיקוח. על הדילמה בין האינטרסים עמד ח"כ מיכאל איתן, בעת הצגת החוק בקריאה השנייה: "מצד אחד, אנחנו צריכים להיות זהירים. אדם ישב בכלא על ביצוע מעשה פלילי, קיבל את עונשו, ריצה אותו, ואנחנו צריכים לתת לו אפשרות להשתקם ולחזור לחיים נורמליים. מצד שני, אנחנו יודעים שכל אדם שלישי כזה יכול להוות סכנה..."

 

סיכום:

ככל שמתקיימים כנגדך הליכי פיקוח מכוח חוק הפיקוח על עברייני מין רצוי שתפנה לעורך דין פלילי מנוסה על מנת שיעמוד על זכויותיך. חשוב לזכור המדינה בדרך כלל מבקשת את תנאי הפיקוח המקסימילים האפשריים. ואולם, הניסיון מלמד כי באמצעות הכנה מתאימה וייצוג נכון, ניתן להפחית את תנאי הפיקוח למינימום האפשרי ואף להביא לביטולם המוחלט.

 

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד

עו"ד ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

עו"ד עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

עו"ד אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

עו"ד שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

עו"ד אלעד רט

משפט פלילי, משמעתי ומינהלי
לעמוד עו"ד

עו"ד משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד אלון קריטי

משפט פלילי, פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי בתחום עבירות מין

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

עורכי דין פלילי

שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

אלעד רט

משפט פלילי, משמעתי ומינהלי
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

נאוה זרנגר

עורכת דין פלילי
לעמוד עו"ד

אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

אלון קריטי

משפט פלילי, פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד
back --> -->