17.10.2019

פלילי כללי

אסף גונן
צור קשר עם
אסף גונן

הכתבות הנצפות באתר

לנאשם נחסכו 22 חודשי מאסר - לטענת התביעה, הסנגור, עו"ד אלון קריטי, עשה מחטף כאשר לא עדכן את בית המשפט ...
לכתבה המלאה >
ביום חמישי האחרון דן בית המשפט העליון בשאלה האם ימי מעצר בפיקוח אלקטרוני באים במניין ימי מעצר מאחורי סורג ובריח ...
לכתבה המלאה >
לכבוד חגיגות ה-70 למדינת ישראל משטרת ישראל הודיעה על מתווה מיוחד במסגרתו יבוטלו על ידי המשטרה באופן יזום מאות אלפי ...
לכתבה המלאה >
שופטת בית המשפט השלום ברמלה קבעה כי אין להרשיע חייל בעבירת הספקת משקאות משכרים לקטינים במקום ציבורי, וזאת לאור הסדר ...
לכתבה המלאה >
כתב אישום בגין העסקת שלושה שוהים בלתי חוקיים הוגש כנגד אדם חרדי שלומד לרבנות. שופטת בית המשפט השלום בפתח תקווה ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט השלום בראשון לציון גזר על שוהה בלתי חוקי שנתפס בשנת 2015 בתוך מדינת ישראל שלוש פעמים ללא אישור ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון מקבל ערעור של נאשם בעבירת שוד, על דרך הפחתת 15 חודשי מאסר שהשית המחוזי, וזאת משום קיומם ...
לכתבה המלאה >
לאחר שהורשע על ידי בית המשפט המחוזי בגין מעשה מגונה בכוח לאחר שדחף את ידו לתחתוניה של מתלוננת ונגע באיבר ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט השלום באשקלון מזכה נאשם באחת מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום שעניינן צייד חיות בר, ומטיל עליו ענישה בצד ...
לכתבה המלאה >

אי הרשעה במשפט הפלילי

הרשעה פלילית יכולה להוות כתם שחור בעברו של כל אדם ויש לה השלכות בתחומים שונים. הרשעה פלילית יכולה להוביל לפיטוריו של אדם, למנוע ממנו קידום ולמנוע ממנו להתקבל לעבודה חדשה. כמו כן, הרשעה פלילית עשויה למנוע מאדם לקבל היתר לנשיאת כלי נשק או למנוע ממנו כניסה למדינות מסוימות בעולם. יחד עם זאת, בית המשפט יכול בנסיבות חריגות לקבוע כי אדם ביצע את העבירה אך לא להרשיע אותו בדין, במאמר הקרוב נפרט אודות אפשרות זו.

פורסם ב: 10:03 | 24.04.2018
כותב המאמר: עו"ד אסף גונן
אי הרשעה במשפט הפלילי

כאשר מוגש כנגד אדם כתב אישום פלילי והוא מודה בביצוע ההעבירה שיוחסה לו או שנקבע שהוא ביצע את העבירה לאחר ניהול הוכחות. הכלל הינו כי יש להרשיעו בביצוע העבירה שיוחסה לו. לבד מהאופק התעסוקתי אשר יכול להיפגע בעקבות הרשעה פלילית, דבר אשר עלול לגרום לנזקים כלכליים לנאשם. נאשם שהורשע בדין הפלילי יסבול בדרך כלל גם מיחס שלילי ועוין מהסביבה בשל הרשעתו. לעיתים הרשעה אף יכולה לפגוע בדימויו העצמי כאדם נורמטיבי ושומר חוק. עם זאת, בהרבה מהמקרים הסתבכותו של אדם במעשים פלילים לא מעידה בהכרח על אופיו האמיתי, ולא כל אדם שמוגש נגדו כתב אישום הוא עבריין, ועל כן לא כל התנהגות פלילית מצדיקה הרשעה בפלילים אשר גוררת אחריה השלכות כה רבות על חייהם של אותם אנשים.


על מנת שתישקל אי הרשעתו של נאשם יש צורך, ראשית, שהוא יודה בעבירה בה הוא מואשם. לאחר מכן, הנאשם יופנה לשירות המבחן לצורך קבלת תסקיר. במסגרת תסקיר שירות המבחן נבחנת, במקרים המתאימים, האפשרות של אי הרשעתו של הנאשם ושירות המבחן יגבש המלצה על בסיס פגישות שנערכו עם הנאשם. שירות המבחן יבחן מספר נסיבות הקשורות לנאשם ולביצוע העבירה. חשוב לציין כי בית המשפט אינו מחויב לקבל את המלצתו של שירות המבחן וההחלטה הסופית היא של בית המשפט. יחד עם זאת, ישנה חשיבות רבה לחוות הדעת של שירות המבחן שכן נדירים עד מאוד המקרים בהם נמנע בית המשפט מהרשעתו של נאשם מבלי שהחזיק בחוות דעת חיובית בעניינו.

 

"אי הרשעה" – המסגרת הנורמטיבית


סעיף 71 א (ב) לחוק העונשין תשל"ז-1977 מעניק את הסמכות לבית המשפט לקבוע אי-הרשעה בעניינו של נאשם מסוים וזוהי לשונו: "מצא בית המשפט כי נאשם ביצע עבירה, רשאי הוא לתת צו שירות גם ללא הרשעה, בנוסף למבחן או בלעדיו" סעיף חוק זה מפנה אל פקודת המבחן (נוסח חדש) תשכ"ט-1969 אשר במסגרתה נקבע כי בית המשפט מוסמך לתת צו מבחן ללא הרשעה.


בנוסף לכך סמכותו של בית המשפט להימנע מהרשעה מופיעה גם בסעיף 192 א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982.


בשורה של פסקי דין ציין בית המשפט כי תכליתם המרכזית של סעיפי החוק הללו היא שיקומית וכי מן הראוי שחברה נאורה תעשה ככל יכולתה לשקם עבריין.

 

שיקוליו של בית המשפט 


כפי שראינו השיקול המרכזי של בית המשפט בבואו לבחון האם להימנע מהרשעה של נאשם כלשהו הם שיקולי שיקום. בית המשפט ייבחן האם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה של הנאשם, מהי חומרת העבירה, מהם הנסיבות שבהן בוצעה העבירה, מה תפקידו ומעמדו של הנאשם, מידת פגיעתה של העבירה באחרים, הסבירות לכך שהנאשם יבצע עבירות נוספות, האם מדובר בהתנהגות שחוזרת על עצמה ומהווה דפוס או שמדובר בהתנהגות מקרית , האם הנאשם נטל אחריות על ביצוע העבירה והוא מתחרט עליה. בנוסף לכך יבחן בית המשפט מה הן ההשלכות של ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם והאם ההרשעה תוביל לפגיעה משמעותית במרקם חייו של הנאשם או שלאו. מבין כל המבחנים הללו, הכלל החשוב ביותר שעליו בית המשפט מסתכל בטרם יחליט באם לסיים הליך ללא הרשעה, הינו - האם תיגרם לנאשם פגיעה קונקרטית במידה ויורשע בדין. כך למשל, במידה ונאשם יוכיח כי הוא עשוי להיות מפוטר במידה ויורשע. הדבר יהווה שיקול משמעותי בהכרעתו של בית המשפט. כמובן, שיתכנו מקרים שבהם בתי משפט ימנעו מהרשעתו של אדם גם אם לא הוכחה פגיעה קונקרטית וכל מקרה נדון בהתאם לנסיבותיו.

 

הלכת כתב


ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל הוא הפסק דין המנחה בנושא אי הרשעה של נאשם במשפט פלילי במסגרתו נקבעה ההלכה הנהוגה במקרים אלה. בפס"ד נקבע כי בית המשפט ימנע מהרשעה בהצטברותם של שני גורמים: א. ראשית על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקומו של הנאשם. ב. סוג העבירה הוא כזה אשר מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על הרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים. ככלל נקבע כי יש להרשיע אדם שעבר עבירה, אם במידה ואותו אדם טוען לאי הרשעה, עליו מוטלת החובה לשכנע את בית המשפט כי שיקולי השיקום בעניינו גוברים על השיקולים שבאינטרס הציבורי כמו גמול והרתעה.

 

לסיכום


הרשעה בפלילים טומנת בחובה נזקים רבים עוד מבלי שמתייחסים לענישה אשר מוטלת במסגרת גזר הדין כמו עונשי המאסר, הקנסות, הפיצויים, שלילת הרישיון וכו. ההשלכות של הרשעה פלילית כלפי בן אדם מסוים יכולות להיות קשות, ואף לפגוע בו מעבר לאותם עונשים. על כן קיימת אפשרות לטעון לאי הרשעתו של אדם מסוים בפלילים כאשר מתקיימים מספר תנאים כפי שלמדנו מהמאמר. על כן במידה ואדם מסוים מואשם בפלילים עליו לבחון אפשרות של אי הרשעה ויש לעשות זאת באמצעות פניה לעורך דין פלילי אשר בקיא בנושא.

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

עו"ד טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

עו"ד ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

עו"ד שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

עו"ד אורן חקון

מתמחים במשפט פלילי ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי בתחום פלילי כללי

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
ג׳ני חבשי
ג׳ני חבשי
מנהל הפורום

עורכי דין פלילי

אורן חקון

מתמחים במשפט פלילי ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד

ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד
back --> -->