22.10.2019

תקנון בעלי מקצוע

הסכם ותקנון הצטרפות לאתר

1. שנערך ונחתם על גבי עותק פיזי של התקנון ו/או אישור ההסכם באתר האינטרנט.

בין : אתר crimimali.co.il {להלן: "קרימינלי" ו/או "האתר"} ו/או מפעיל האתר

לבין: המשתמש באתר ו/או המפרסם באתר

 

מבוא:

2.הואיל ופורטל קרימינלי הינו אתר אינדקס עורכי דין חדשותי בתחום המשפטי, כאשר עיקר העיסוק באתר הינו בתחום המשפטי הפלילי.

3.והואיל ופורטל קרימינלי מהווה פלטפורמה לפרסום עורכי דין ו/או לפרסום מאמרים ו/או לפרסום כתבות ו/או לסיקור של תחומי המשפט השונים ו/או סיקור של הליכי המשפט השונים ו/או לפרסום נותני שירותים בתחומים השונים.

4.והואיל והמפרסם מעוניין להצטרף ולפרסם את שירותיו באתר.

5.באו הצדדים וכרתו בניהם הסכם אשר תנאי תקנון זה הינם חלק בלתי נפרד ממנו.

6.מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה לשנות, לעדכן, להוסיף את תנאי השימוש באתר. והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

7.המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שמנהל האתר יוכל לשנות כל פרט מפרטי האתר, תכונותיו, מטרותיו, איפונו, עיצבו, וכל שינוי אותו מוצא מנהל האתר לבצע באתר.

8.מפעיל האתר לא יהיה אחראי בגין תקלות ו/או שיבושים בהפעלת האתר.

 

מיני סייט:


9.בהתאם לחבילה אותה בחר המשתמש, הרי שהמשתמש יקבל "מיני סייט" אשר יכלול בתוכו פרטים אודותיו, תמונותיו, אודות משרדו, אודות צוות משרדו, אודות תחומי פעילותו, מקצועיותו, תחומי עיסוקיו השונים, הפרסומים השונים אודותיו בתקשורת, סרטוני וידיאו, הצלחותיו בתחומי פעילותו, מאמרים וכתבות אדוותיו אשר פרסמו באתר קרימינלי.

10.למשתמש תועמד מערכת ניהול אישית אשר דרכה יוכל לערוך, להוסיף או לשנות חלק מהפרטים המופעים במיני סייט שלו

11.במיני סייט אשר יוקצה למשתמש, ישנם פרטים אשר, מועלים ומעודכנים על ידי המשתמש בעצמו, וישנם פרטים אשר יועלו על ידי מפעיל האתר.

12.כל הפרטים והתכנים המועלים על ידי המשתמש נבדקים ונבחנים על ידי מפעיל האתר ודרושים את אישורו לצורך פרסומם. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות שלא להעלות לאתר או להוריד תכנים פוגעניים, מכפישים, מעליבים, מתייחסים בצורה פוגענית לצד ג' ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מקצועיים ו/או מתאימים למידע אשר מצוי ברשותו והכל בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מפעיל האתר.

13.המשתמש מתחייב בזאת לא להעלות לאתר תכנים אשר מוגנים בזכויות יוצרים של גרומים אחרים. המשתמש הינו האחראי היחידי לשפות כל גורם הרואה עצמו נפגע ו/או אשר נפגעו זכויות היוצרים שלו.

14.המשתמש מצהיר בזאת, כי האחריות לבחינת קיומו של צו איסור פרסום ו/או איסור פרסום כלשהו חלה עליו בלבד. והוא מסיר מהאתר כל אחריות לפרסום שפורסם במיני סייט שלו בניגוד לאיסור פרסום.

15.המשתמש מצהיר בזאת כי ככל שיגלה טעות מהותית באחת מהכתבות ו/או המאמרים שמפורסמים אודותיו, הרי שהוא יפנה למנהל האתר בכתב ויודיע לו על הטעות שמצא.

16.המשתמש מצהיר בזאת שכל הפרטים המועלים על ידו ו/או המצויים במיני סייט שלו הינם על אחריותו בלבד והוא האחראי בלבד לאמיתות תוכנם.


17.המשתמש מצהיר בזאת שהוא מודע לכך כי כרטיס המיני סייט שלו יפורסם במלואו רק במידה ויהיה מנוי ו/או ימשיך להיות מנוי על אחת החבילות בתשלום שמציע מנהל האתר. וככל שאינו מנוי לאחת החבילות הרי שהמיני סייט יוצג בחלקו בלבד ויוצגו לקהל הגולשים רק הפרטים הבסיסים אודותיו וללא כל פרטי התקשרות עמו. וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מנהל האתר.

18.המשתמש מצהיר בזאת כי חל איסור מוחלט להעלות לאתר פרטי התקשרות עמו מלבד אלה שהותרו במפורש על ידי מנהל האתר. ומנהל האתר יוכל להסיר ללא התראה מוקדמת או קבלת אישור מראש את התכנים הכוללים פרטי ההתקשרות.

 

חבילות הפרסום באתר- לבעלי מקצוע:

19.המשתמש יוכל לפרסם את כרטיס התצוגה המקדימה שלו המכיל את פרטיו, אשר יופיע באינדקס בעלי מקצוע. ואולם, פרטי יצירת הקשר עימו לא יוצגו. במידה ולקוח פוטנציאלי ישאיר הודעה בחלונית ההודעות במיני סייט, המשתמש לא יוכל לצפות בפרטי ההודעה כל עוד אינו מנוי באחת מחבילות הפרסום באתר.

20.כרטיסו המקוצר של המשתמש כל עוד אינו מנוי לאחת מחבילות הפרסום באתר יופיע באינדקס בעלי המקצוע בתחתית הרשימה במיקום רנדומלי.

21.פרטי ההתקשרות ובכלל זאת מספר הטלפון והפנייה לאתר האינטרנט לא יופיעו בכרטיסו של משתמש שאינו מנוי לאחת מחבילות הפרסום באתר.

22.משתמש אשר יבחר לפרסם באחת מחבילות הפרסום באתר, המיני סייט שלו יהיה פתוח במלואו כולל פרטי יצירת קשר.

23.המשתמש מסכים בזאת, כי מספר הטלפון אשר יוצג לגולשים בכרטיסו האישי (המיני סייט) של המשתמש הינו מספר הטלפון האישי שלו או מספר טלפון וירטואלי אשר מפעיל האתר מקצה לאותו משתמש, לשיקול דעת מנהל האתר. שיחת טלפון שתתבצע לאותו משתמש על ידי גולש מהמספר הוירטואלי המצוי באתר תועבר למשתמש תוך ציון שמועברת אליו שיחה מאתר קרימינלי.

24.המשתמש מצהיר, כי הוא מודע לכך שמפעיל האתר רשאי להתקשר עם חברות תקשורת שונות אשר מספקות שירותי טלפונים וירטואלים. והוא מודע לכך שהמספר הוירטואלי שמוקצה לו אינו בבעלותו ואין לו כל זכויות בו וכי מפעיל האתר יכול לשנות את המספר, ולהחליפו באחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

25.הודעות המושארות בכרטיסו האישי של המשתמש יועברו אליו בלבד לתיבת הניהול האישית שלו. כמו כן, על פי שיקול דעת מנהל האתר, ישלח לו מייל באמצעות כתובת המייל אותו סיפק בעת ההרשמה לאתר המודיע על השארת ההודעה. כמו כן, היה והושארה הודעה ישלח, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל האתר, מסרון למספר הטלפון של המשתמש המודיע לו כי הושארה לו הודעה בכרטיסו האישי.

26. חבילת הבסיס:– 100 ₪ לחודש + מע"מ בהתחייבות לשנה.

27. חבילת המיתוג:–– המפרסמים במסלול זה יוכלו לפרסם 2 מאמרים במהלך השנה - 200 ש"ח בתוספת מע"מ בהתחייבות לשנה.

28. חבילת המיתוג המושלמת: – המפרסמים במסלול זה יוכלו לפרסם 4 מאמרים במהלך השנה והמודעה שלהם תופיע בצד שמאל באינדקס השירותים לעורכי דין – 400 ש"ח לחודש בהתחייבות לשנה.

29. חבילה בתקציב אישי: שאל את מנהל האתר.

30.ניהול פורום תשובות ושאלות 500 ₪ בצירוף מע"מ בהתחייבות לשנה - מנהלי הפרומים יפורסמו בדף הבית ובדף הפורומים.

31.המיקום של בעלי המקצוע באינדקס יקבע בהתאם לחבילה בה הם מנויים. כאשר הם יוצגו באופן רנדומלי בין בעלי המקצוע בתוך אותה חבילה. כאשר תמיד החבילה היקרה תהיה מעל החבילה הזולה יותר.

32.ניהול פורום שאלות ותשובות: בעלות של 500 ₪ לחודש בצרוף מע"מ בהתחייבות לשנה – על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר - באתר קיימים מספר פורומים בהתאם לתחומי העיסוק השונים.

33.בעל מקצוע המעוניין לנהל פורום מתחייב להיות זמין לענות לשאלות הגולשים תוך זמין סביר מהרגע שבו הועלתה השאלה.

34.אין האתר אחראי בכל דרך שהיא לתוכן התשובות שיכתוב מנהל הפורום. מנהל הפורום הוא האחראי הבלעדי לכתיבת התשובות.

35.אין האתר מתחייב בפני בעל המקצוע לפניות שיתבצעו לעורך הדין דרך הפורום.

36.המשתמש נותן בזאת הסכמתו לכך שמנהל האתר יוכל לבטל את ניהול הפורום של המשתמש וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת עוד בטרם סיום התקופה שהוסכמה לניהול הפורום.

 

מאמרים:

37.המשתמש יוכל להעלות מאמרים אשר יפורסמו במיני סייט שלו ובדפי האתר בהתאם לחבילה בה הוא מצוי. ואולם, המאמר/ים יועלה לאתר אך ורק לאחר אישורו של מנהל האתר. למנהל האתר תהיה הזכות שלא להעלות מאמר למיני סייט ו/או לאתר ובכלל זאת לערוך, לשנות, להוסיף, לגרוע כל פרט מפרטי המאמר.

38.המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מוותר על כל זכות יוצרים במאמר אשר הועלה לאתר, וכי לאחר העלאת מאמר לאתר לא ניתן להורידו ו/או לשנותו. ואולם, בקשת בעל מקצוע בעניין הזה שתוגש למהל האתר תישקל על ידו וההחלטה תתקבל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

39.המשתמש מתיר בזאת למנהל האתר לשנות ו/או לערוך את תוכן המאמר ו/או את כותרתו ללא קבלת אישור מוקדם והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.

40.המשתמש מצהיר בזאת שהוא יעלה לאתר אך ורק מאמרים מקוריים שלא פורסמו ו/או יפורסמו באתרים אחרים ושהוא בעל זכויות היוצרים בהם.

 

מתנת סרטון ותמונת סטודיו:

41. ככל שמנהל האתר החליט להעניק למשתמש מתנת סרטון ותמונת סטודיו, הרי שהמשתמש מסכים, מאשר ומתחייב לתנאים הבאים:
א. המשתמש נותן בזאת יפוי כוח בלתי חוזר למנהל האתר לעשות שימוש בסרטון בפורטל קרימינלי ובכל מדיה אחרת, ובכלל זה דף הפייסבוק של קרמינלי ודף היוטיוב של קרמינלי. ובין היתר להעלותם לאתר ולמיני סייט של המשתמש באתר. והדבר אינו מותנה בהיותו של המשתמש מנוי באתר.
ב. בסרטון יופיעו סימני הזיהוי של פורטל קרימינלי.
ג. למשתמש לא יהיו כל טענות באשר לאיכות הסרטון ו/או התמונה.
ד. בסרטון לא יופיעו פרטי ההתקשרות עם עורך הדין.
ה. המשתמש מתחייב להעביר לחברת הסרטונים תוך 10 ימי עבודה את התסריט לסרטון. כלל שהמשתמש לא יעביר את התסריט לסרטון בזמן הקצוב, הרי שהוא מאבד את זכותו לסרטון, ואי העברת התסריט תיחשב כוויתור על הסרטון והתמונה.
ו. האחריות על כתיבת הסרטון הינה של המשתמש בלבד.
ז. על תוכן הסרטון להיות בתחום הפלילי בלבד.
ח. מנהל האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי יחליט באם להעלות את הסרטון לאתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין זה.

 

אחריות המשתמש:

א. המשתמש אחראי לניהול המיני סייט ולהזנת התכנים למיני סייט.
ב. סרטונים יועלו למיני סייט רק על ידי מנהל האתר.
ג. תמונות המועלות למיני סייט צריכות להיות תמונות באיכות טובה.
ד. המשתמש לא יעלה למיני סייט תכנים ו/או תמונות המוגנות בזכויות יוצרים.
ה. מאמרים יועלו למערכת הניהול על ידי המשתמש או ישלחו למנהל האתר במייל ויפורסמו רק לאחר קבלת אישור מנהל האתר.


הפסקת התקשרות עם משתמש באתר:

42.מפעיל האתר שומר לעצמו לשנות את מחירי הפרסום באתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
43.המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או טענה כלפי מנהל האתר בגין שינוי תנאי הפרסום באתר.
44.מפעיל האתר יהיה ראשי להפסיק את המנוי של המשתמש וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
45.ככל שהופסק המנוי של המשתמש באתר. להנהלת האתר תעמוד הזכות המלאה להסיר את כרטיסו של המשתמש מהאתר ו/או להסיר חלק מהתכנים המצויים במיני סייט של המשתמש והכל בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מפעיל האתר.
46.אם יבחר המשתמש להפסיק את המנוי באתר טרם סיום תקופת ההתקשרות הרי שלא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו והחיוב יימשך עד לתום תקופת המנוי.
47.אם יבחר המשתמש באתר לסיים את תקופת ההתקשרות וזאת בתוך כ- 5 ימים מהמועד בו התקשר המשתמש בעסקה זו – ישלם דמי ביטול בסך של 500 ₪ בצרוף מע"מ.
48.אם יבחר המשתמש באתר לסיים את תקופת ההתקשרות, וזאת בתוך כ – 14 ימים ובטרם פורסם מאמר ו/או כתבה המסקרת את תחומי פעילותו, ישלם סך של 1,000 ₪.
49.לא ניתן יהיה לסיים את תקופת ההתקשרות לאחר שפורסם באתר מאמר מטעמו של בעל המקצוע.
50.ככל שהופסק המנוי של המשתמש הרי שיופסקו החיובים עליהם התחייב ממועד הפסקת המנוי.

 

כללי:

51.הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת שתיווצר הינה בבית המשפט השלום בראשון לציון.
52.המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטיהם של הפונים אליו ולא להעבירם לגורמים שלישיים וזאת ללא הסכמת הגולש מראש.
53.המשתמש מסכים לקבלת דואר אלקטרוני מאתר קרימינלי ו/או כל גורם אחר אליו העביר פורטל קרימינלי את פרטיו של המשתמש.

 

אישור ההסכם:

54.ולראייה באו הצדדים על החתום בהסכם זה באמצעות אישורו של תקנון האתר ו/או חתימה על עותק פיזי של תקנון האתר.

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד נאוה זרנגר

מתמחה בעבירות מין, אלימות, סמים ורכוש
לעמוד עו"ד

עו"ד ארז נגה

משפט פלילי, ועדות שחרורים ועתירות אסירים
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

עו"ד אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

עו"ד יוסי אופיר ציטיאט

מתמחה במשפט פלילי, נוער, דיני צבא
לעמוד עו"ד

עו"ד אורן חקון

מתמחים במשפט פלילי ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד

עו"ד יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

עו"ד ניסים לוי

משרד פלילי ותעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד אלעד רט

משפט פלילי, משמעתי ומינהלי
לעמוד עו"ד

עו"ד עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

עו"ד קובי מרגולוב

מתמחה במשפטי פלילי וצבאי
לעמוד עו"ד

עו"ד טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

עו"ד אנג'ליקה סדיקוב

מתמחה במשפט פלילי, אסירים ותעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד רענן עמוסי

מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד

עו"ד משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

עו"ד סנדי ליפשיץ

מתמחה בעבירות אלימות, רכוש, סמים, קטינים
לעמוד עו"ד

עו"ד אלון קריטי

משפט פלילי, פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

עו"ד ליאן אפרים

משרדנו מתמחה בעבירות תעבורה והמכון הרפואי
לעמוד עו"ד

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

עו"ד שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

עו"ד שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
ג׳ני חבשי
ג׳ני חבשי
מנהל הפורום

הכתבות הנצפות ביותר

החזקת סם לצריכה עצמית - אי הרשעה

בית המשפט השלום בראשון לציון נמנע מהרשעתו של צעיר שהחזיק סם שלא לצריכה עצמית למרות שמתסקיר שירות המבחן לא עלתה אפשרות של פגיעה קונקרטית בנאשם.

לכתבה המלאה >

הטרדות מיניות: האם לא הגזמנו

כל האמת בפרצוף: עו"ד שירה ניר בטור דעה אמיץ ונוקב במיוחד אודות תופעת "תלונות השווא" של נשים בגין הטרדות מיניות

לכתבה המלאה >

ביהמ"ש: עדות המתלוננת פתלתלה, החקירה היתה בריונית, בלתי הוגנת ובלתי ראויה

בית המשפט המחוזי בתל אביב, בהרכב של שלושה שופטים, מזכה פה אחד את הנאשם מביצוע עבירות המין החמורות שיוחסו לו, מחמת הספק. בית המשפט מעביר ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה בתיק, שלבדה מספיקה הייתה לזיכוי הנאשם, גם אלמלא הספק הסביר העולה מן התיק

לכתבה המלאה >

עבירת הריגה: שחרור וקבלת טענת הגנה עצמית כבר בשלב המעצר

בית המשפט המחוזי מקבל טענת ב"כ הנאשם, עו"ד עדי כרמלי, בדבר הגנה עצמית בעבירת הריגה ומורה על שחרור הנאשם לחלופת מעצר בפיקוח אלקטרוני, וזאת ללא שנדרש לקבל תסקיר מעצר בעניינו

לכתבה המלאה >

התביעה: הסנגור הונה את בית המשפט, הסנגור: עשיתי את מלאכתי

לנאשם נחסכו 22 חודשי מאסר - לטענת התביעה, הסנגור, עו"ד אלון קריטי, עשה מחטף כאשר לא עדכן את בית המשפט והתביעות על כך שנגזר עונשו של מרשו בתיק אחר, יום לפני מתן גזר הדין בעניינו של הנאשם בתיק זה ובשל כך מלוא העונש שהושת עליו ירוצה בחופף לעונש שהושת עליו בתיק האחר.

לכתבה המלאה >

העליון: ימי מעצר בפיקוח אלקטרוני יחושבו כחצי יום מעצר

ביום חמישי האחרון דן בית המשפט העליון בשאלה האם ימי מעצר בפיקוח אלקטרוני באים במניין ימי מעצר מאחורי סורג ובריח של נאשם, אשר נתון במעצר בשל אותו כתב אישום. בדעת רוב נקבע שבמקרה של שילוב בין מעצר רגיל ומעצר בפיקוח אלקטרוני, יתקיים יחס המרה של 1:2, כך שכל יום מעצר בפיקוח אלקטרוני ייחשב כחצי יום במעצר רגיל.

לכתבה המלאה >

שוטר שתקף עצור וניסה לשבש מהלכי משפט זוכה מאשמה

בית משפט השלום בראשון לציון מקבל את עמדתו של עו"ד משה אלון ב"כ שייצג נאשם בעבירות של תקיפה, ניסיון תקיפה ושיבוש מהלכי משפט ומזכה אותו מכל אשמה. הנאשם שוטר בתפקידו זוכה מחמת הספק נוכח עדויות סותרות של שני שוטרים אחרים אשר ניסו להפלילו

לכתבה המלאה >

המשטרה עצרה הלילה 33 חשודים השייכים לארגוני פשיעה

הבוקר (3.4) הותר לפרסום, כי במסגרת מבצע לילי פעלה המשטרה בקרב ארגוני פשיעה ועצרה 33 חשודים בעבירות פליליות קשות הכוללות עבירות אלימות, נשק והצתות. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

לכתבה המלאה >

גידול סמים – סיום הליך ללא הרשעה

בית המשפט השלום ברחובות מקבל את עמדתו של עו"ד עדי כרמלי ומבטל הרשעת נאשם בעבירת סמים, וזאת לאור הוכחת נזק קונקרטי על ידי ההגנה ככל שיורשע הנאשם בדין

לכתבה המלאה >

עורכי דין פלילי

יוסי אופיר ציטיאט

מתמחה במשפט פלילי, נוער, דיני צבא
לעמוד עו"ד

עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד

נאוה זרנגר

מתמחה בעבירות מין, אלימות, סמים ורכוש
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

אלעד רט

משפט פלילי, משמעתי ומינהלי
לעמוד עו"ד

אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

רענן עמוסי

מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי
לעמוד עו"ד

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

אלון קריטי

משפט פלילי, פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

אנג'ליקה סדיקוב

מתמחה במשפט פלילי, אסירים ותעבורה
לעמוד עו"ד

סנדי ליפשיץ

מתמחה בעבירות אלימות, רכוש, סמים, קטינים
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

אורן חקון

מתמחים במשפט פלילי ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

ניסים לוי

משרד פלילי ותעבורה
לעמוד עו"ד

יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

ליאן אפרים

משרדנו מתמחה בעבירות תעבורה והמכון הרפואי
לעמוד עו"ד

עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

קובי מרגולוב

מתמחה במשפטי פלילי וצבאי
לעמוד עו"ד

טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

ארז נגה

משפט פלילי, ועדות שחרורים ועתירות אסירים
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד
back --> -->