30.05.2020
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד שמאל (חדש)
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד ימין (חדש)

פלילי כללי

הכתבות הנצפות באתר

משטרת ישראל הגישה כתב אישום נגד תושב לוד בן 36 בחשד שתקף ופצע אחר במהלך מסיבה שנערכה במועדון קריוקי בראשון ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב מקבל את טענותיו של עו"ד משה אלון ומבכר את גרסת הנאשם על פני גרסת המתלונן, ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט השלום בתל אביב מורה על ביטול הרשעת שני נאשמים בעבירה של תקיפה וחבלה, וזאת נוכח הוכחתם כי יש ...
לכתבה המלאה >
צעירה בת 19 לא הורשעה חרף העובדה שיש בעברה סיום הליך ללא הרשעה וחרף העובדה שלא ניתנה המלצה לסיום ההליך ...
לכתבה המלאה >
חשוד בעבירות אלימות, אשר הינו חירש אילם שאינו דובר עברית, הובא בשעות הערב המאוחרת בפני בית המשפט בבקשה להארכת מעצרו. ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט השלום ברמלה מקבל את עמדתה של עו"ד מרים בריינין ומזכה נאשם בתיק שעיקרו סכסוך בין שכנים, כאשר במהלך ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בפתח תקווה נמנע מהרשעת נאשם שתקף קטין בן 13, בן כיתתו של בנו, שסבל מהתעללות מצד המתלונן. ...
לכתבה המלאה >
ילדה, שלוותה על ידי סבתה מבית הספר, נחשפה לוויכוח סוער שנתגלע בין הסבתא, לאמה הביולוגית. בעקבות העימות, הוגש כתב אישום ...
לכתבה המלאה >
עובדת טיפולית פיליפינית האשמה בעבירה של תקיפת חסר ישע על ידי אחראי בעקבות מעשי תקיפה אלימים שביצעה באישה מבוגרת שהיה ...
לכתבה המלאה >

עבירות אלימות

פגיעה בשלמות גופו של אדם מגיעה לידי מצב של עבירות אלימות הינה אחת ההפרות הבוטות בזכותו הבסיסית של הפרט להגנה על גופו, לאוטונומיה של הפרט על גופו וזכותו לחיות חיים שלווים ללא פגע ופחד. בהתאם לכך, קובע חוק העונשין איסורים חמורים המגלמים ערכים מוגנים בהיבטים אלו, ובין היתר, לצד איסורים אלו, קבועה סנקציה לעובר עבירות אלימות בדמות ענישה מחמירה. במאמר זה נסקור את עבירות התקיפה על כל היבטיו. במאמר זה ננסה לסקור את עבירות האלימות הבסיסיות שבחוק העונשין.

 

 

פורסם ב: 18:16 | 31.01.2017
כותב המאמר: מערכת קרימינלי
עבירות אלימות

מהי עבירת התקיפה?

ראשית, מהי למעשה עבירת התקיפה לפי סעיף 378 חוק העונשין?

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולעניין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

אם כך, עבירת התקיפה, הלכה למעשה, הינה כל הפעלת כוח, ולוּ המינימאלית ביותר, ובכל דרך שהיא שנעשית בניגוד להסכמתו של האדם. זוהי תקיפה הבסיסית ביותר, והיא אינה מחייבת לכלול נזק גופני, או סבל, ולכן יכול והתוקף יורשע בעבירה זו אף בהיעדר נזק גופני, או סבל לקורבן.

העונש בגין עבירה זו, תקיפה סתם- עד שנתיים מאסר.

עבירת 'תקיפה סתם' מהווה את הבסיס והפלטפורמה לעבירות תקיפה חמורות יותר.

 

עבירת התקיפה הגורמת חבלה של ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין

 "התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר 3 שנים"

עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, נבדלת למעשה מעבירה של 'תקיפה סתם', בכך שבעבירה זו קיימת דרישה לקרות תוצאה בדמות חבלה ממשית לקורבן.

בעוד שבעבירת 'תקיפה סתם' אין דרישה לקרות נזק גופני או סבל למותקף כתנאי מקדמי לביסוס העבירה, עבירה זו מחייבת רכיב תוצאתי כתנאי סף לאישום התוקף בעבירה זו. יודגש כי דרישת תוצאה של 'חבלה של ממש' תתמלא אף במקרים בהם אין המדובר בפציעה חמורה, או לחילופין, אם החלים הקורבן מהחבלה כעבור פרק זמן קצר, עדיין אין בכך כדי לשלול את יסוד החבלה של ממש כדרישת הסעיף.

בתי המשפט מייחסים חומרה רבה כאשר ביצוע עבירת התקיפה הגורמת חבלה של ממש מתבצעת כלפי בת זוג:

"במקרה דנן, הערך החברתי אשר נפגע על-ידי ביצוע עבירת התקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי בת זוג הינו זכותו החוקתית של כל אדם לשמירה על בטחונו האישי ועל גופו, ובפרט זכותה של אישה להיות מוגנת מפני אלימות בן זוגה. לכל אדם קיימת זכות שלא ירימו עליו יד, לא ברחוב ולא בבית, ולא כאשר מדובר בבן הזוג. זכותו של אדם להיות בטוח ומוגן בביתו, אף מפני אלימות בני הבית. ההגנה על שלמות גופה ובטחונה של אישה מפני ידו האלימה של בן זוגה, חייבת לקבל ביטוי באמצעות מענה עונשי הולם. כפי שנקבע לא אחת, עבירות האלימות והאיומים ככלל, ונגד בנות זוג בפרט, הפכו זה מכבר לרעה חולה אשר בתי המשפט מצווים להיאבק בה...".

 

סעיף 381 פורט סוגים של תקיפות כאשר המטרה בבסיס התקיפה

מעבר לפגיעה באוטונומיה של המותקף – מיועדת לעבור עבירות נוספות וחתירה נגד אכיפת דין מסוים: תוקף חברו כדי לבצע פשע, תוקף חברו כדי לגנוב דבר ותוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור.

 

כאשר התקיפה הייתה בצוותא של יותר משני אנשים, דינו – מאסר חמש שנים.

 

תקיפה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 382 לחוק העונשין

כאשר נעברת עבירה שהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה.

העובר עבירה זו כלפי בן משפחתו, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה.

לענין סעיף החוק, הגדרת "בן משפחתו" - לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה: בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו וקטין או חסר ישע.

תקיפה בנסיבות מחמירות נושאת סנקציה עונשית חמורה יותר מזו הקבועה בעבירת 'תקיפה סתם' או 'תקיפה הגורמת חבלה של ממש'. הסעיף מונה שלוש חלופות, כאשר והיה והן מתקיימות, מעיד הדבר על החמרה מהותית בהיבט ביצוען בידי המבצע ובהתאם לכך תופעל סנקציה עונשית חמורה משמעותית.

 

תקיפת עובד ציבור לפי חוק 382א לחוק העונשין

"התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו – מאסר שלוש שנים".

תוקף התוקף עובד ציבור, והתקיפה קשורה למילוי תפקידו של המותקף – דינו עד 3 שנות מאסר.

במידה והעבירה נעברה תוך שימוש בנשק חם או קר או שהתוקף התכוון להכשיל את עובד הציבור בתפקידו או שהתקיפה הייתה בצוותא של יותר משני אנשים, דינו - עד 5 שנות מאסר.

לעניין החוק, "עובד ציבור" מוגדר באופן רחב ביותר, ולמעשה, כל מי שנותן שירותים לאזרח מטעם גוף ציבורי כלשהו או מי שממלא תפקיד ציבורי כלשהו – ייחשב ל"עובד ציבור".

 

סיכום:

רשויות האכיפה ובתי המשפט מתייחסים בחומרה רבה לעבירות אלימות מתוך כוונה להעביר מסר חד משמעי כי עבירות אלימות אינן מתקבלות בהבנה. באם הינך חשוד או נאשם בעבירות אלימות רצוי שתתייעץ במהרה עם עורך דין פלילי, על מנת שתוכל לקבל סיוע מקצועי.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד יוסי אופיר ציטיאט

מתמחה במשפט פלילי, נוער, דיני צבא
לעמוד עו"ד

עו"ד ליאן אפרים

משרדנו מתמחה בעבירות תעבורה והמכון הרפואי
לעמוד עו"ד

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

עו"ד ניסים לוי

משרד פלילי ותעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

עו"ד נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד

עו"ד עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

עו"ד רענן עמוסי

מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד סנדי ליפשיץ

מתמחה בעבירות אלימות, רכוש, סמים, קטינים
לעמוד עו"ד

עו"ד עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

עו"ד אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

עו"ד יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

עו"ד טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

עו"ד שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

עו"ד אלון קריטי

משפט פלילי, פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

עו"ד אלעד רט

משפט פלילי, משמעתי ומינהלי
לעמוד עו"ד

עו"ד ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

עו"ד ארז נגה

משפט פלילי, ועדות שחרורים ועתירות אסירים
לעמוד עו"ד

מדורי פורום פלילי

ג׳ני חבשי
ג׳ני חבשי
מנהל הפורום
נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום

עורכי דין פלילי

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

ניסים לוי

משרד פלילי ותעבורה
לעמוד עו"ד

אמיר נבון

פלילי , פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

אלעד רט

משפט פלילי, משמעתי ומינהלי
לעמוד עו"ד

משה אלון

מתמחה בדין הפלילי ומשמעתי
לעמוד עו"ד

סנדי ליפשיץ

מתמחה בעבירות אלימות, רכוש, סמים, קטינים
לעמוד עו"ד

רענן עמוסי

מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי
לעמוד עו"ד

טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

נאוה זרנגר

עורכת דין פלילי
לעמוד עו"ד

יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

ליאן אפרים

משרדנו מתמחה בעבירות תעבורה והמכון הרפואי
לעמוד עו"ד

ארז נגה

משפט פלילי, ועדות שחרורים ועתירות אסירים
לעמוד עו"ד

שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

אלון קריטי

משפט פלילי, פשיעה חמורה
לעמוד עו"ד

יוסי אופיר ציטיאט

מתמחה במשפט פלילי, נוער, דיני צבא
לעמוד עו"ד

אסף שלם

פלילי, תעבורה, מנהלי, צבאי, עבודה
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד
back --> -->