18.10.2019

פלילי כללי

הכתבות הנצפות באתר

לנאשם נחסכו 22 חודשי מאסר - לטענת התביעה, הסנגור, עו"ד אלון קריטי, עשה מחטף כאשר לא עדכן את בית המשפט ...
לכתבה המלאה >
ביום חמישי האחרון דן בית המשפט העליון בשאלה האם ימי מעצר בפיקוח אלקטרוני באים במניין ימי מעצר מאחורי סורג ובריח ...
לכתבה המלאה >
לכבוד חגיגות ה-70 למדינת ישראל משטרת ישראל הודיעה על מתווה מיוחד במסגרתו יבוטלו על ידי המשטרה באופן יזום מאות אלפי ...
לכתבה המלאה >
שופטת בית המשפט השלום ברמלה קבעה כי אין להרשיע חייל בעבירת הספקת משקאות משכרים לקטינים במקום ציבורי, וזאת לאור הסדר ...
לכתבה המלאה >
כתב אישום בגין העסקת שלושה שוהים בלתי חוקיים הוגש כנגד אדם חרדי שלומד לרבנות. שופטת בית המשפט השלום בפתח תקווה ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט השלום בראשון לציון גזר על שוהה בלתי חוקי שנתפס בשנת 2015 בתוך מדינת ישראל שלוש פעמים ללא אישור ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון מקבל ערעור של נאשם בעבירת שוד, על דרך הפחתת 15 חודשי מאסר שהשית המחוזי, וזאת משום קיומם ...
לכתבה המלאה >
לאחר שהורשע על ידי בית המשפט המחוזי בגין מעשה מגונה בכוח לאחר שדחף את ידו לתחתוניה של מתלוננת ונגע באיבר ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט השלום באשקלון מזכה נאשם באחת מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום שעניינן צייד חיות בר, ומטיל עליו ענישה בצד ...
לכתבה המלאה >

סוגי חסיונות בהליך הפלילי

חיסיון הוא כלי אשר נועד למנוע חשיפה של מידע מסוים בפני הערכאה השיפוטית. גילוי האמת במשפט הפלילי הוא עקרון חשוב מאוד הן לפרט המתדיין והן למען שמירה על האינטרס הציבורי, החיסיון מהווה חריג לחובת גילוי האמת במקרים בהם האינטרס של שמירת המידע כחסוי גובר על עקרון גילוי האמת כגון שיקולים ביטחוניים, שלום הציבור, חופש העיתונות והיוועצות חופשית עם עורך דין.

פורסם ב: 13:50 | 06.09.2017
כותב המאמר: מערכת קרימינלי
סוגי חסיונות בהליך הפלילי

מעבר לחיסיון התוכני אשר חל על תוכנו של מידע, הדין מכיר גם בחיסיון אישי של מספר ממלאי תפקידים כמו נשיא המדינה, חבר כנסת ונציג דיפלומטי.

ישנה חשיבות בהבחנה שבין חיסיון יחסי וחיסיון מוחלט, בחיסיון יחסי לבית המשפט קיים שיקול דעת האם להסיר את החיסיון כאשר הצורך בבירור האמת גובר על הצורך בשמירה על החיסיון ואילו החיסיון המוחלט הוא אבסולוטי ובית המשפט אינו יכול להסירו לעולם.

רק מי שהחיסיון הוענק לו יכול לוותר עליו ולמסור את המידע החסוי לבית המשפט, לעומת זאת, מי שהחיסיון חל כלפיו כפוף תמיד לתחולת החיסיון ואינו רשאי למסור כל מידע לגבי החומר החסוי.


דוגמא לכך ביחסי עורך דין –לקוח, החיסיון הוא של הלקוח מאחר והוא נועד לשמור על האינטרסים של הלקוח ועל כן רק הלקוח רשאי לוותר עליו.

ישנם סוגים רבים של חסיונות ביניהם:

חסיון לטובת המדינה  (סעיף 44 לפקודת הראיות)

חיסיון זה חל על מידע אשר ראש הממשלה או שר הביטחון הביעו דעתם בתעודה חתומה על ידם כי מסירתו עלולה לפגוע בביטחון המדינה ו/או ביחסי החוץ של מדינת ישראל ביהמ"ש לא יקבלו כראיה, דוגמא לכך הם: סודות גרעין ומידע מודיעני של השב"כ והמוסד.

רק בעל החיסיון, במקרה הזה, ראש הממשלה ו/או שר שהוציא את תעודת החיסיון יכולים לוותר עליו.

ניתן להגיש עתירה לביהמ"ש העליון למען הסרה של החיסיון לטובת המדינה במקרים בהם חומר החקירה אשר חל לגביו החסיון חיוני להגנת הנאשם ושיקול זה עדיף על שיקולים נגדיים של בטחון המדינה. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על הסרת החיסיון תוך קביעת תנאים ומגבלות על העיון בחומר. 

 

חסיון לטובת הציבור (סעיף 45 לפקודת הראיות)

חיסיון זה חל על מידע אשר שר בממשלה הביע דעתו בתעודה חתומה על ידו כי מסירתו עלולה לפגוע בעניין ציבורי חשוב. במקרה כזה בית המשפט לא יקבלו כראיה. דוגמה לכך: הגנה על מקורות משטרתיים והגנה על עדים. רק בעל החיסיון, כלומר השר אשר הוציא אותו יכול לוותר עליו. במידה ורוצים להסיר את החסיון ניתן להגיש עתירה לבית המשפט אשר דן בתיק וזאת בניגוד לחיסיון למען המדינה אשר מוגש לביהמ"ש העליון.

 

יש לציין, בנוגע לחיסיון לטובת המדינה ולחיסיון לטובת הציבור, כי ככל כל שהבקשה להסרת החיסיון הוגשה במסגרת של הליך פלילי ובית המשפט איפשר את הסרת החיסיון, הרי שלבעל החיסיון קיימת האפשרות לבטל את כתב האישום וזאת חלף מסירת המידע המצוי בחיסיון.

 

חסיונות טיפוליים (סעיף 49 לפקודת הראיות )

ישנם מספר בעלי מקצוע בעלי אופי טיפולי כמו רופא, עובד סוציאלי ופסיכולוג אשר אינם מחויבים למסור מידע או ראיה כלשהי על דבר הנוגע לאדם הנזקק לשירותם המקצועי.

חיסיון זה, כפי שהוכר בפסיקה הוא חיסיון יחסי וניתן להגיש בקשה לבית המשפט הדן בתיק להסירו. ובנוסף לזאת, מכיוון שהחיסיון הוא של הלקוח, הרי שגם הוא יכול לוותר עליו.

באשר לחיסיון החל על מידע רפואי, החיסיון חל גם על כל העובדים אשר עובדים עם הרופא, יחד עם זאת על מידע כמו זהות החולה, מועדי הפגישות עם הרופא ושכרו של הרופא לא חל החיסיון.

 

חיסיון בין עורך דין ללקוח (סעיף 48 לפקודת הראיות + סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין)

עורך דין אינו חייב למסור כראיה דברים ומסמכים שהוחלפו בינו לבין לקוחו ובינו לבין אדם אחר ושיש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שמעניק עורך הדין ללקוח.

החיסיון הוא חיסיון מוחלט ולבית המשפט לא קיים שיקול דעת האם להסירו, יחד עם זאת החיסיון לא יחול במקרים בהם הלקוח מתכנן לבצע עבירה מסוימת והוא מספר זאת לעורך דינו, אלא רק במקרים בהם הלקוח כבר ביצע לכאורה את העבירה. כמו כן, חיסיון זה לא יחול גם במקרים בהם ישנן ראיות לכאורה כי עורך דין מעורב בפעילות עבריינית של לקוחו.

ישנם פרטים מסוימים בהתקשרות שבין עורך הדין ללקוח שלא חל עליהם החיסיון כמו: עצם הפניה לעורך הדין וזהות הפונה, מועדי הפגישות עם עורך הדין, פרטי שכר הטרחה ומסמכי הנהלת החשבונות.

ככל הנוגע לחיסיון זה, רק בעל החיסיון, קרי הלקוח יכול לוותר על החיסיון. החיסיון חל גם על העובדים במשרדו של עורך הדין. כמו כן החיסיון הוא תמידי והוא יחול גם כאשר עורך הדין חדל מלהיות עורך דינו של הלקוח ואף במקרים בהם עורך הדין חדל מלשמש כעורך דין.

חסיון מסמכים משפטיים: בפסיקה נקבע כי גם מסמכים שהוכנו לצורך משפט יהיו חסויים במידה והמסמכים נערכו במסגרת היוועצות עם עורך דין והמטרה העיקרית שעמדה ביסוד הכנת המסמכים הייתה הליך משפטי קיים. גם מסמכים שהוכנו במסגרת משא ומתן לקראת פשרה וניתנה להם הכותרת " מבלי לפגוע בזכויות" יהיו חסויים בפני בית המשפט.

 

חיסיון כהן דת (סעיף 51 לפקודת הראיות)

כהן דת אינו חייב למסור מידע או עדות אודות דברים שנאמרו לו במסגרת וידוי. חיסיון זה הוא מוחלט בדומה לחיסיון בין עורך דין- לקוח ולבית המשפט אין שיקול דעת האם להסירו.

שימו לב כי בשונה מחיסיון עורך דין- לקוח או חסיון מטפל- מטופל  החיסיון הוא של כהן הדת עצמו ולא של מי שמתוודה בפניו ולכן רק לו הסמכות להסירו.

 

חיסיון עיתונאי 

עיתונאי אינו חייב להעיד על זהות המקור העיתונאי אשר סיפק לו את הידיעה, בפסיקה הורחב החיסיון גם למקרים בהם ישנו מידע מסוים אשר עלול לחשוף את זהות המקור.
רק בעל החיסיון, קרי העיתונאי רשאי לוותר על החיסיון. החיסיון הוא יחסי ובית המשפט רשאי להסירו במקרים בהם הצדק מחייב זאת וכאשר הראיה רלוונטית, מהותית ונחוצה, למשל במקרים בהם עומדת להתרחש עבירה פלילית חמורה וגילוי המקור יש בו כדי לסייע במניעתה.

 

חיסיון בנק 

בנק אינו חייב במסירת מידע בנוגע לעניינו של הלקוח אשר פנה אל הבנק בכדי לקבל את שירותיו. רק הלקוח יכול לותר על החיסיון. החיסיון הוא יחסי ובית המשפט יכול להסירו כאשר האינטרס של גילוי האמת גובר על הצורך בשמירה על החיסיון.

 

חיסיון מפני הפללה עצמית (סעיף 47 לפקודת הראיות)

נחקר בחקירה משטרתית אינו חייב למסור מידע או להשיב על שאלה שיש בהן הודיה בעובדה או שהיא יסוד מיסודותיה של עבירה שהוא מואשם בה או עשוי להיות מואשם בה. לנחקר שמורה זכות השתיקה.
החיסיון חל גם על מסמכים וחפצים שמוחזקים בידי אדם ויש בהם כדי להפלילו.

בית המשפט רשאי לחייב אדם למסור את המידע, מסמך או חפץ שהוא מחזיק ועשוי לעזור בחקר האמת, במידה ויעשה זאת, יקבל האדם חיסיון שימוש ולא יהיה ניתן לעשות שימוש בתשובתו המפלילה או בראיה המפלילה במשפט נגדו. החיסיון חל רק כלפי האדם המעיד/נחקר, ורק הוא יכול לוותר עליו.

סיכום

חיסיון הוא כלי חשוב ואפקטיבי בשמירה על מידע אשר חשיפתו עלולה להביא לפגיעה אנושה באינטרסים מסוימים, יחד עם זאת המחוקק ובית המשפט בחרו לאזן את הזכות לחיסיון עם אינטרסים של גילוי האמת ובמקרים רבים החיסיון הוא מוגבל. במקרים בהם נראה לך כי חל על מידע מסוים חיסיון והוא נחשב למידע רגיש יש להיוועץ עם עורך דין מנוסה על מנת שזה יבדוק האם חל על המידע חיסיון.

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

עו"ד ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

עו"ד יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד אורן חקון

מתמחים במשפט פלילי ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד

עו"ד טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

מדורי פורום פלילי

נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
ג׳ני חבשי
ג׳ני חבשי
מנהל הפורום
נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום

עורכי דין פלילי

יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

אורן חקון

מתמחים במשפט פלילי ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד
back --> -->