30.05.2020
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד שמאל (חדש)
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד ימין (חדש)

פלילי כללי

מחיקת רישום פלילי

אנשים רבים סבורים כי רישום פלילי נרשם רק כאשר הוגש כתב אישום שהסתיים בהרשעה פלילית, אך לא כך הם פני הדברים. למעשה, רישום פלילי נוצר כאשר המשטרה פותחת תיק פלילי חדש נגד חשוד מסוים וחוקרת אותו. בתיק הפלילי ניתן למצוא את כל המידע הרלוונטי על המקרה הספציפי ועל החשוד בביצוע העבירה. לכן מטבע הדברים, ישנה חשיבות למחיקתו של הרישום הפלילי. לקיומו של רישום פלילי השלכות  שעלולות לפגוע בעתיד האישי, התעסוקתי והחברתי של אדם.

פורסם ב: 15:07 | 25.10.2017
כותב המאמר: מערכת קרימינלי
מחיקת רישום פלילי

ע"פ חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, רישום פלילי הוא גיליון מידע של כל התנהלות פלילית כזו או אחרת שהייתה לאדם במשך חייו. רישום פלילי יכול לעסוק במגוון רחב של נושאים, החל מחקירה משטרתית שנעשתה לאדם ועד לפירוט עבירות שבוצעו על ידו והרשעות ועונשים שהוטלו ע"י ביהמ"ש, קביעות של ביהמ"ש בדבר מצבו הנפשי של האדם, צווים שהטיל ביהמ"ש על האדם, תיקים שנפתחו בעבר ונסגרו, ועוד.


ההשלכות של רישום פלילי יכולות להיות משמעותיות ביותר. כך לדוגמא רישום פלילי של מועמד לשירות בטחון בצה"ל, מועבר לידי גורמים מסוימים בצבא אשר ייבחנו באמצעות מספר קריטריונים קבועים האם לגייס את המועמד, ככל שהרישום הפלילי יהיה חמור יותר, כך סיכויי הגיוס קטנים. רישום פלילי יכול גם לפגוע באפשרויות התעסוקה של אדם, מקומות עבודה רבים דורשים ממועמד למשרה להציג תעודת יושר כתנאי קבלה. דוגמה נוספת לכך היא מקצועות כמו עריכת דין וראיית חשבון, הדורשים עבר פלילי נקי על מנת לקבל רישיון להתקבל כחבר בלשכה.


על מנת ולקבל העתק מתדפיס המרשם הפלילי ניתן לגשת לכל תחנת משטרה קרובה ולהוציאו בתמורה לתשלום אגרה סימלית.


גם אם תיק במשטרה נסגר בעילות של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר בראיות", עדיין התיק יהיה קיים במערכת, אך במידה והתיק נסגר בעילה של "חוסר אשמה" הוא יימחק לגמרי ממחשבי המשטרה. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מסדיר את ניהולו של המרשם והוא קובע מתי הרשעה מתיישנת, מתי היא נמחקת ומי רשאי להיחשף לרישום הפלילי.


התיישנות הרשעה פלילית

העקרון אשר עומד מאחוריי התיישנות ההרשעה הוא הרצון לכך שמידע אודות הרשעה שהתיישנה לא יובא בחשבון בין שיקוליו של מי שהיה זכאי לקבלו אילולא אותה התיישנות. כמו כן, אותו אדם אשר מחזיק בהרשעה שהתיישנה אינו מחוייב לגלותה לאותו גורם.


נאשמים בגירים אשר נשפטו לעד 3 שנות מאסר כולל עונשי מאסר על תנאי, קנס, פסילה או התחייבות כלשהי, יתיישן רישומם הפלילי כעבור 7 שנים בתוספת תקופת העונש שהוטל עליהם. אלו שנשפטו עד ל-5 שנות מאסר, רישומם הפלילי יתיישן כעבור 10 שנים בתוספת תקופת העונש אשר הוטל עליהם, ואלה אשר נשפטו לעונש מאסר של מעל ל-5 שנות מאסר ייתישן רישומם הפלילי בתום 15 שנים בתוספת תקופת העונש. בנוגע לנאשמים קטינים נקבעו תקופות התיישנות שונות ונמוכות יותר בהתאם לענישה אשר הוטלה עליהם.


במצב שבו הוחלט בבית המשפט שלא להרשיע את הנאשמים, ההתיישנות נכנסת לפועל מיד עם גזירת הדין.

 

מחיקת הרשעה פלילית לאחר תקופת ההתיישנות

לאחר שתמה תקופת ההתיישנות, הרישום הפלילי עדיין לא נמחק מהמרשם הפלילי. לשם כך נקבעה תקופת זמן נוספת - "תקופת המחיקה" - במהלך תקופה זו כמות הגורמים אשר יכולים להיחשף לרישום פוחתת באופן משמעותי. בתום 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות תימחק העבירה באופן סופי מהרישום.


ישנם חריגים מסוימים בהם תתאפשר המחיקה בזמן קצר יותר:


א. רישום בגין עבירה שבוצעה על ידי קטין שטרם מלאו לו 14 שנים תימחק כ-5 שנים מיום פסק הדין.


ב. רישום בגין עבירה מסוג עוון שעבר קטין בין הגילאים 14-16 תימחק כ-3 שנים מיום פסק הדין.


ג. במקרה בו הוטל עונש של פיקוח קצין מבחן בלבד ימחק הרישום כ-5 שנים מיום פסק הדין.


ד. הליכים שהסתיימו באי-הרשעה והוטל בגינם עונש של של"צ והתחייבות להימנע מביצוע עבירה ימחקו כ-5 שנים מיום פסק הדין.


ה. הליך בו ניתן צו לפי סעיף 26 לחוק הנוער ימחק גם הוא בתוך כ-5 שנים מיום פסק הדין.

 

בתום תקופת ההתיישנות והמחיקה העבירה הפלילית נמחקת מהרישום הפלילי כך שהוא אינו חשוף עוד בפני גורמים רבים. יחד עם זאת, הוא נותר חשוף לעיונם של מספר מצומצם של גופים ביניהם: המשטרה, צה"ל, שב"כ, ממשלת ישראל, היועמ"ש והוועדה לבחירת שופטים.  למעשה לא מדובר במחיקה סופית אלא בצמצומו של מאגר הנחשפים לרישום.

 

הרישום המשטרתי

הרישום הפלילי במשטרה אשר נקרא גם רישום משטרתי יוזכר באחד משני אופנים, או שמדובר בתיק מב"ד - תיק הממתין לבירור דין שטרם הוחלט אם לסגור אותו או להגיש כתב אישום בגינו, במידה והוחלט לסגור את התיק, ולא להגיש כתב אישום, תירשם עילת הסגירה בגינה נסגר התיק. לעילת הסגירה ישנה משמעות שכן תיקים שנסגרו בגין "העדר ראיות מספיקות" או ב"חוסר עניין לציבור" עדיין מטילים ספק בנוגע לחפותו של הנחקר, יחד עם זאת במצב בו התיק נסגר בגין עילה של "חוסר אשמה פלילית", הדבר יוביל למחיקתו הסופית של הרישום ממחשבי המשטרה ולא יותיר כל רישום פלילי כנגדכם.

 

כמו כן ניתן לפנות לקצין הממונה על החקירה המשטרתית בבקשה לשינוי עילת סגירת התיק, הפניה תעשה בכתב ותכלול נימוקים בעד שינוי עילת הסגירה לעילה של "חוסר אשמה פלילית" דבר אשר יוביל למחיקתו הסופית של התיק.

 

 

בקשות חנינה הנוגעות לרישום פלילי

מלבד סמכותו של נשיא המדינה לחון עבריינים ולהקל בעונשם, סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי העניק לנשיא סמכות לקצר או לבטל תקופות התיישנות ו/או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית. כלומר גם במקרים בהם הורשע הנאשם וכל הליכי הערעור מוצו בעינינו, הנאשם עדיין יכול לפנות בכתב לנשיא המדינה ולנסות ולשכנעו לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי ובכך להיפטר למעשה מהכתם של המשפט הפלילי בזמן קצר יותר. לעיתים קרובות בקשת החנינה עשויה להיות מפלטו האחרון של הנאשם בהליך הפלילי ועל כן יש חשיבות רבה לניסוח הבקשה. השיקולים שמפעיל נשיא המדינה בעת שהוא דן בבקשות החנינה הינם שונים מהשיקולים שמפעיל בית המשפט.

 

לסיכום

רישום פלילי במאגרי המשטרה נושא בחובו כתם גדול אשר מוטל על אלו אשר הסתבכו בפלילים ועל כן ישנה חשיבות רבה למחיקת הרישום וטיהור שמם של אלו אשר רוצים לפתוח דף חדש בחייהם. חוק המרשם הפלילי מסדיר את התנאים בהם יתיישן ויימחק הרישום כאשר מדובר בהליך שלוקח בדרך כלל שנים רבות. כמו כן קיימת אופציה למחיקת הרישום באמצעות בקשת חנינה מנשיא המדינה. ככל שאדם מעוניין למחוק את רישומו הפלילי מומלץ שיתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה אשר מכיר את חוק המרשם הפלילי והנימוקים הדרושים למחיקת הרישום.

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

 
פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד אורן חקון

מתמחים במשפט פלילי ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

עו"ד עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

עו"ד גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד

עו"ד ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד

עו"ד טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

מדורי פורום פלילי

נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
ג׳ני חבשי
ג׳ני חבשי
מנהל הפורום
נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום

עורכי דין פלילי

יאיר מושיוב

פשיעה חמורה, אלימות, רכוש, סמים, תעבורה וצבא
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

אורן חקון

מתמחים במשפט פלילי ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

עזר מבורך

מתמחים בעבירות נוער עיכוב הליכים אלמ"ב
לעמוד עו"ד

טליה גרידיש

עבירות כלכליות, צווארון לבן, פשיעה חמורה, פלילי כללי
לעמוד עו"ד

גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד

ג׳ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

שרית עוז

מתמחה בתחום המשפט הפלילי, מעצרים ואסירים
לעמוד עו"ד
back --> -->