27.11.2021

פלילי כללי

סיוון חיימוב
צור קשר עם
סיוון חיימוב

מהו מעצר ימים

כדי להביא עבריינים לדין, מוקנות למשטרה ערב רב של סמכויות, שביניהן: סמכות לערוך חיפוש, סמכות לעכב חשודים, סמכות ליטול אמצעי זיהוי, ועוד. אחת הסמכויות המשמעותיות שיש למשטרה, היא סמכות המעצר, דהיינו הסמכות לכלוא אדם מאחורי סורג ובריח לצורך חקירה או לצורך הגנה על הציבור, וכל זאת מבלי שהוגש כתב אישום, ועל אחת כמה וכמה, מבלי שהוא הורשע בפלילים. זהו למעשה, "מעצר הימים". מהו מעצר ימים? על כך במאמר שלהלן.

פורסם ב: 14:26 | 08.09.2016
כותב המאמר: עו"ד סיוון חיימוב
מהו מעצר ימים

מהי חקירת משטרה?

כאשר מתרחשת עבירה פלילית, תפקידה של המשטרה לחקור את העבירה, ובסופו של דבר, להביא את החשוד או החשודים בביצוע העבירה, לדין. אך על מנת להביא חשודים לדין בסוף ההליך, על המשטרה לבצע חקירה פלילית. במסגרת החקירה הפלילית, המשטרה מעכבת וחוקרת חשודים, נוטלת מהם טביעות אצבע כדי להשוותן לטביעות שיכול ונמצאו בזירת העבירה.


זאת ועוד, במסגרת חקירה פלילית, המשטרה גם לא פעם עורכת חיפושים, בין אם בבתים של חשודים, ובין אם על גופם של חשודים, וכן במסגרת החקירה הפלילית, המשטרה לא פעם עורכת גם "תרגילי חקירה", דהיינו, מטעה חשודים כדי להביא אותם להודות בעבירה שביצעו ככל שביצעו.


את כל הפעולות הללו, המשטרה מקיימת כדי לאתר חשוד בעבירה כאמור, אך את כל הפעולות החשובות הללו, אין המשטרה יכולה לבצע בלי שתהיה לה סמכות ייחודית, והיא לעצור אדם, ואף להשתמש בכוח פיזי לשם כך. מכאן, שלשוטר יש סמכות לעצור אדם החשוד בביצוע עבירה, או אדם שנצפה מבצע עבירה, למשך 24 שעות (כפי שיפורט בהמשך).


מתי מותר לשוטר לעצור אותי?

סעיף 23 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן: "חוק המעצרים"), קובע כי שוטר יכול לעצור אדם ללא צו מבית המשפט, במקרים שבהם יש לשוטר יסוד סביר לחשד כי חשוד עבר בפניו עבירה, או עתיד לעבור עבירה שמסכנת ביטחון של אדם אחר או הציבור. כמו כן, שוטר רשאי לעצור חשוד במקרים שבהם קיים חשד שמא החשוד לא יתייצב לחקירה, או ישבש הליכי חקירה לרבות ישפיע או יאיים על עדים.


חוק המעצרים, ופקודת סדר הדין הפלילי, (נוסח חדש), התשכ"ט- 1969, מקנים לשוטר גם סמכות להשתמש בכוח מצד אחד, במקרים שבהם קיימת התנגדות לביצוע מעצר. מצד שני, חוק המעצרים קובע כששוטרים צריכים להעדיף את סמכות העיכוב. עיכוב, הוא דומה למעצר, אך הוא מוגבל לשלוש שעות, ועיכוב לא מחייב שימוש בכוח.


לאחר שבוצע מעצר ע"י שוטר, הרי שהמעצר כאמור מוגבל בזמן, היינו לעשרים וארבע שעות בלבד. בשלב הזה, יכולה המשטרה או לשחרר את החשוד בהחלטה של קצין משטרה, לרבות תוך הטלת תנאי ערובה. לחלופין, בנסיבות מסוימות שקבועות גם כן בחוק המעצרים, יכולה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו של החשוד, אך זאת ניתן לעשות באמצעות פניה לבית משפט השלום, אשר רק לו הסמכות להורות על הארכת מעצר מעבר ל- 24 שעות.


איך מוגשת בקשה למעצר ימים?

בקשה למעצר "ימים" מוגשת לבית משפט השלום, באזור הקרוב לתחנת המשטרה. ככל שבית המשפט מורה על הארכת מעצר, יכול החשוד לערור על ההחלטה לערכאה הגבוהה יותר, והיא בית המשפט המחוזי. לחלופין, ככל שבית המשפט מורה על שחרור או על מספר ימי מעצר נמוך בניגוד לבקשת המשטרה, יכולה האחרונה לערור גם כן, לבית המשפט המחוזי. אגב, על החלטת בית המשפט המחוזי בענייני מעצר ימים, אפשר לערור לבית המשפט העליון, אך ברשות ולא בזכות.


את הבקשה עצמה, יש להגיש לבית המשפט בכתב, ובמסגרת הבקשה יש לנמק בקצרה כמה ימי מעצר מבוקשים, מתי נעצר החשוד, בגין אילו עבירות הוא חשוד, ועוד. במסגרת בקשת המעצר, יוצגו לבית המשפט ממצאי החקירה שנערכה עד למועד הדיון. נבהיר, כי בשלב מעצר הימים, הנאשם או עורך דינו, לא יוכלו לעיין בחומרי החקירה שנאספו נגד החשוד עד אותו שלב, אלא רק לאחר הגשת כתב אישום.


מתי בית המשפט יכול להורות על מעצר?

סעיף 13 לחוק המעצרים, קובע באילו נסיבות יכול בית משפט השלום להורות על מעצר החשוד. תחילה, נעיר כי בית המשפט יכול להורות על הארכת מעצר של חשוד עד לתקופה כוללת של 30 ימים. ברם, בית המשפט יכול להורות על מעצר בכל דיון, רק לתקופה של עד 15 ימים בכל פעם. היינו, לא ניתן להורות על מעצר ימים לשלושים ימים כבר בדיון הראשון. הטעם לכך, הוא שהמחוקק רצה מראש, ליצור מצב חוקי שבו בית המשפט יפקח על הליך החקירה, ובכך יימנע בקשות ארוכות למעצר, שלא תמיד יש להן תכלית.


באשר לעילות המעצר כאשר מדובר במעצר ימים, קובע כאמור חוק המעצרים כי בית המשפט יכול להורות על מעצר של חשוד, במסגרת מעצר ימים, במקרים שבהם "קיים חשד סביר שהחשוד עבר עבירה", זהו למעשה התנאי הראשון והחשוב ביותר.


התנאי השני שיש לקיים כדי להורות על מעצר למספר ימים הוא תנאי משתנה, קרי: קיומו של יסוד סביר ששחרור החשוד יביא לשיבוש חקירה, או חשש שמא שחרור החשוד יסכן את ביטחון הציבור או ביטחון המתלונן או כל אדם אחר, או כאשר ישנן פעולות חקירה שמחייבות את הותרת החשוד במעצר.
ואף על פי כן, אפילו אם כל התנאים המוזכרים התקיימו, עדיין חוק המעצרים מחייב גם את בית המשפט, לבחון בכל בקשת מעצר אפשרות לשחרר את העצור, בתנאים מגבילים, וזאת כדי לא לפגוע יתר על המידה, בזכויות היסוד של החשוד.


לסיכום:

בית המשפט לא יורה על מעצר למספר ימים אם בנסיבות מסוימות, כלל אין חשד שהחשוד עצמו ביצע עבירה. אך ככל וכן קיים חשש, על בית המשפט לבחון האם מתקיימות אחת העילות החלופיות הנדרשות, קרי: חשש לשיבוש הליכים, פגיעה בביטחון, או צרכי חקירה. במקרה שבו נעצרתם, והובאתם לדיון בהארכת מעצר, חשוב מאוד ליצור קשר כבר ברגע המעצר עם עורך דין פלילי.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

עו"ד רענן עמוסי

מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי
לעמוד עו"ד

עו"ד ניסים לוי

משרד פלילי ותעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי בתחום מעצרים

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

עורכי דין פלילי

אבי אלפסי

משפט פלילי, יצוג בבית משפט, סגירת תיקים
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

שי גבאי

מומחה במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

רענן עמוסי

מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי
לעמוד עו"ד

סיוון חיימוב

התמחות במשפט פלילי
לעמוד עו"ד

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

ניסים לוי

משרד פלילי ותעבורה
לעמוד עו"ד
back --> -->