18.08.2022

פלילי כללי

בנימין בן נתן
צור קשר עם
בנימין בן נתן

מהו בית המשפט לעניינים מקומיים?

סביר מאוד להניח שכל אחד מאתנו נתקל אי פעם בקנס מטעם העירייה או רשות מקומית כלשהי, שבמסגרתו הובהר לך או לכם, כי בשל העבירה עומדת לך זכות לפנות לבית המשפט לעניינים מקומיים. אך נשאלת השאלה, מהו בכלל בית המשפט לעניינים מקומיים? מהי סמכותו? ומהו בעצם תפקידו?. על כך, במאמר שלהלן.

פורסם ב: 13:54 | 08.09.2016
כותב המאמר: משרד עו"ד ישראל ושות'
מהו בית המשפט לעניינים מקומיים?

מהו בית המשפט לעניינים מקומיים?

בית המשפט לעניינים מקומיים הוא בית משפט השלום, אך בית משפט שלום נפרד העוסק בעניינים שמראש נחשבים בתור "עניינים מקומיים". דהיינו, אותם "עניינים מקומיים" הם עניינים הנוגעים לאכיפה שנערכת ע"י העיריות, המועצות המקומיות, וכן עבירות פליליות מסוימות שמראש הסמכות לאכוף אותן מוקנות למועצות המקומיות או לעיריות. חוק בתי המשפט, [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") מסדיר את סמכויותיו של בית המשפט לעניינים מקומיים, בקבעו שיכהנו בו שופטים מבית משפט השלום.


סעיף 55 לחוק בתי המשפט קובע כי בית המשפט לעניינים מקומיים ידון בעניינים הנובעים לפי פקודת העיריות, [נוסח חדש] (להלן: "פקודת העיריות"), פקודת המועצות המקומיות, חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה- 1965, ושאר חוקי עזר עירוניים, ועוד. חוק בתי המשפט קובע גם בתוספת השלישית לחוק, מספר רב של עבירות פליליות, מכוח חוקים רבים ושונים, שהסמכות לדון בהן נתון לבית המשפט לעניינים מקומיים.


חשוב להבהיר שבית המשפט לעניינים מקומיים הוא בית משפט לכל דבר ועניין, וסדרי הדין בו זהים לסדרי הדין בבית משפט השלום. יתר על כן, בית המשפט לעניינים מקומיים הוא למעשה ערכאה פלילית לכל דבר ועניין, ולכן סדרי הדין החלים בו הם גם סדרי הדין הפליליים, על שלל הגנותיו על נאשמים ועל מגוון הסמכויות המוקנות לתובע. מנגד, חשוב לציין כי העבירות בהן דן בית המשפט לעניינים מקומיים הן עבירות קלות יותר, שהעונש בגינן הוא קנס בדרך כלל, ובמקרים מסוימים עונשי מאסר, אך לא גבוהים.


מי מגיש כתבי אישום בבית המשפט לעניינים מקומיים?

התובע בבית המשפט לעניינים מקומיים הוא תובע מטעם העירייה. פקודת העיריות המוזכרת לעיל, קובעת בסעיף 264 כי פקחי עירייה, ככל שהוסמכו לכך, יכולים לאכוף חוקים מסוימים בהתאם להחלטת מועצה במועצת העיר. אך האכיפה המתוארת יכולה להיעשות רק בנוגע לחוקים שקבועים בחוק בתי המשפט, ורק בחוקי עזר שנקבעו כחוק בהחלטה של מועצה במועצה מקומית או עירייה. חשוב לציין בנקודה זו, כי החלטות הנוגעות לאכיפה פלילית במועצות מקומיות או עיריות, צריכות לקבל אישור של וועדת חוקה בכנסת, וזאת משום שמדובר בסמכות מהותית, הינו- לאכוף את הדין הפלילי בנוגע לנושאים מסוימים.


יתר על כן, בכל הנוגע להגשת כתבי אישום בבית המשפט לעניינים מקומיים, קובע סעיף 264(ב) לפקודת העיריות, כי תובע מטעם העירייה רשאי להגיש כתב אישום לבית המשפט לעניינים מקומיים, ככל שהוא הוסמך לכך (בדרך שבה הוסמכו מפקחים מטעם העירייה). חשוב להדגיש כי תובע מטעם העירייה, חייב לקבל הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה.


באילו עבירות עוסק בית המשפט לעניינים מקומיים?

כאמור, התוספת השלישית לחוק בתי המשפט קובעת אילו עבירות יכול בית המשפט לעניינים מקומיים לדון, דוגמאות לכך הן: עבירות הנוגעות למניעת מפגעים, עבירות רישוי עסקים, עבירות איכות סביבה, עבירות של שימוש במים, עבירות של אכיפה בחופי ים (כמו לדוגמא נהיגה ברכב בתוך חוף, או אי ציות להוראות מציל), עבירות המתייחסות לעישון במקומות מסוימים, חוקי צער בעלי חיים, עבירות שילוט, והרשימה עוד ארוכה. כל אלו, הן עבירות שברגיל, פקחי עירייה אוכפים, וגם הקנסות בגינן ניתנים ע"י פקחי עירייה.


מה ההבדל בין קנס לבין כתב אישום בבית המשפט לעניינים מקומיים?

בחלק ניכר מהעבירות הנדונות בבית המשפט לעניינים מקומיים, ברירת המחדל היא קבלת קנס. הדוגמא הטריוויאלית לכך היא במקרים למשל שאנשים מקבלים קנס חניה. במקרה כזה, עומדת למי שקיבל את הקנס סמכות לבקש להישפט בתוך 90 ימים מיום קבלת הקנס. מנגד יכול האדם שקיבל קנס לשלמו ואז יראו בו כאילו הודה בעבירה, ובכך תמה המחלוקת.


מצד שני, לתובע מטעם העירייה הסמכות גם להגיש כתב אישום בגין עבירה מנהלית, היינו עבירות מסוג העבירות שיכול בית המשפט לעניינים מקומיים לדון בה. האופן שבו תובע מטעם העירייה צריך לפעול קבועה באופן כללי כאמור בפקודת העיריות. אך עיקר ההסדרה מצויה בחוק אחר, הנקרא חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו- 1985, בסעיף 15. דוגמא למקרים שבהם מגישים כתבי אישום, מכוח סמכות תובע- הן בעבירות של רישוי עסקים, עבירות תכנון ובנייה, עבירות של אי שמירה על בעלי חיים, ועוד.


האם כדאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בבית המשפט לעניינים מקומיים?

התשובה היא בחיוב. כאמור, בית המשפט לעניינים מקומיים הוא בית משפט פלילי לכל דבר ועניין, הגם שלעיתים העבירות המתבררות בו הן עבירות בנות קנס נמוך מאוד. עם זאת, בית המשפט לעניינים מקומיים עוסק גם בעבירות משמעותיות ומורכבות יותר, ולכן מומלץ מאוד להיות מיוצג ע"י עורך דין פלילי.

 

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

יעוץ אישי בתחום עניינים מקומיים

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

back --> -->