30.05.2020
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד שמאל (חדש)
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד ימין (חדש)

פלילי כללי

אי הרשעה בעבירות תכנון ובנייה

סביר להניח שהמונח "תכנון ובנייה" מתקשר לכם באופן דיי אינטואיטיבי למונחים כמו "בירוקרטיה", "סחבת" ועוד. עם זאת, יש אנשים שעניינים הנוגעים לתכנון ובנייה, נוגעים לחייהם ישירות, ואף יכולים להשפיע על שארית חייהם, כאשר הכוונה היא לאנשים שהם לרוב, תמימים וחיוביים מן הישוב, שעתידים להיות מורשעים בעבירה פלילית שעניינה "תכנון ובנייה". לכן, נשאלת השאלה איזה פתרון אפשר להציע לאנשים כאלו? על כך, במאמר שלהלן.

פורסם ב: 12:59 | 08.09.2016
כותב המאמר: משרד עו"ד ישראל ושות'
אי הרשעה בעבירות תכנון ובנייה

מהן עבירות תכנון ובנייה?

עבירות תכנון ובנייה הן עבירות שנעשות בניגוד להוראותיו של חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבנייה"). חוק זה קובע כי שינויים במבנה, לרבות דירת מגורים או מבנה המשמש לבית עסק, וכן בניית מבנה, או הוספת מבנה למבנה קיים, וכן גם סלילה של דרך, הנערכים ללא אישור מהרשות המקומית (כלומר: רישיון בנייה או היתר), יכולים להוות גם עבירה פלילית. עם זאת, לא לכל בנייה או תוספת בנייה יש צורך בהיתר בניה או אישור, החריג הקבוע בחוק התכנון והבנייה מתייחס לשינויים "פנימיים", היינו לשינויים הנערכים בתוך מבנה שאין בהם כדי להשליך על תצורתו החיצונית.

יש לציין, כי חוק התכנון הבנייה הוא חוק ייחודי בשדה המשפט הפלילי, וזאת מסיבה פשוטה, שהוא אומנם קובע איסורים וענישה פלילית, אך הוא גם חוק "מנהלי". כלומר, מדובר בחוק שמסדיר גם אכיפה מנהלית, ולא רק אכיפה פלילית. מנגד, חשוב גם לציין באותה הנשימה שאי קיום הוראה בהתאם לחוק ובהתאם לצווים מנהליים (כמו למשל: צו הריסה, צו לשינוי, ועוד), יכולה גם היא להוות עבירות פליליות כשלעצמה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.


כך שלעיתים, אדם מן היישוב אשר בונה מבנה קט הצמוד לביתו או "מרפסת", יכול בנקל למצוא את עצמו עומד לדין פלילי, וכל זאת בשל פעולה שלכאורה עשויה להישמע טריוויאלית לכל אדם סביר מן היישוב. אך בניגוד להליך הפלילי "הקלאסי", עבירות תכנון ובנייה הן עבירות מורכבות במיוחד, ייחודיות, שמצריכות הבנה וניסיון ייחודי בתחום, לרבות בכל הנוגע להתנהלות מול וועדות תכנון ובנייה, עיריות, ועוד. מה גם, שעבירות אלו מצריכות הבנה גם בתחום המשפט המנהלי.


איזה בית משפט עוסק בענייני תכנון ובנייה?
בית המשפט העוסק באכיפת עבירות התכנון והבנייה הוא בית משפט השלום. ערעורים על החלטות בתחום התכנון והבנייה מוגשים לבית המשפט המחוזי.


מה המשמעות של הרשעה בעבירת תכנון ובנייה?
הרשעה פלילית בכל מקרה יכולה לגרום לנזק כבד לאדם שאין לו עבר פלילי קודם. רישום פלילי יכול למנוע מאדם להתקבל לעבודות בשירות המדינה, וכן אף למנוע מאדם לעבוד במקצועות חופשיים כגון: רפואה, עריכת דין, אדריכלות, ועוד. לכן, גם הרשעה בתחום שהוא לא פלילי בצורה הקלאסית, היינו- תחום התכנון והבנייה, יכול לגרום לנזק כבד. מה גם, שעבירות תכנון ובנייה בדרך כלל נעשות ע"י אנשים שאין להם עבר פלילי לרוב.


מהי "אי הרשעה" בהליך פלילי?

בהליכים פליליים נקודת המוצא היא שאדם שבית המשפט קובע כי ביצע עבירה פלילית, הוא אשם בפלילים. עם זאת, גם לכלל המתואר קיים חריג. לחריג הזה קוראים "אי הרשעה". דהיינו, לבית משפט הדן בתיק פלילי, קיימת סמכות לקבוע שאדם מסוים ביצע עבירה פלילית, אבל להימנע מהרשעתו. כאמור, משמעותה של הרשעה פלילית יכולה להיות אקוטית להמשך חייו של נאשם, על אחת כמה וכמה כאשר אנו עוסקים בעבירה בתחום התכנון והבנייה, שהן עבירות פליליות מחד, אך מנהליות באופיין ולא בהכרח "לא מוסריות" כמו עבירות אלימות או מין. משכך, לא תמיד יהיה צודק להכתים אדם בפלילי לשנים רבות, בשל עבירות שאינן כאמור- חמורות ביסודן.


עם זאת, לא פשוט לשכנע את בית המשפט להימנע מהרשעה פלילית, ההלכה המשפטית בכל הנוגע "לאי הרשעה" בהליכים פליליים קובעת כי לא דיי בכך שלנאשם אין עבר פלילי, אלא שיש להוכיח בפירוש שהרשעת הנאשם תגרום לו נזק קונקרטי, ובלתי הפיך.


מן ההלכה למעשה, יש צורך להראות כי אכן הרשעה פלילית עשויה לפגוע בקריירה של הנאשם, כמו לדוגמא: למנוע ממנו לעסוק במקצוע אותו למד, או להתקבל לעבודה מסוימת, ועוד. כך שלמעשה, כדי שבית המשפט יורה על "אי הרשעה", יש צורך להראות כי ייגרם נזק בלתי הפיך לנאשם, וכן שגם האינטרס הציבורי באותן הנסיבות יתממש בצורה מיטבית יותר. להמחשה, כך ביטא זאת בית המשפט העליון, בפרשת "תמר כתב" (ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, (פורסם בנבו), בפסקה 6):


"המבחן ללא הרשעה הינו חריג לכלל, שכן משהוכח ביצועה של עבירה יש להרשיע את הנאשם וראוי להטיל אמצעי זה רק במקרים יוצאי-דופן, שבהם אין יחס סביר בין הנזק הצפוי לנאשם מן ההרשעה לבין חומרתה של העבירה"


האם אפשר בעבירות "תכנון ובנייה" אפשר להימנע מהרשעה?
התשובה היא בחיוב. כמו בכל הליך פלילי, גם בעבירות תכנון ובנייה יש לבית המשפט סמכות לקבוע כי נאשם ביצע עבירה, אך להימנע מהרשעתו ככל שאכן הוכח בפניו שהרשעה תביא לנזק בלתי הפיך. אך חשוב להדגיש שעצם העובדה שבית המשפט (בכל הליך פלילי, ולרבות בעבירות תכנון ובנייה) נמנע מהרשעה, אין בכך כדי למנוע מבית המשפט מלהטיל על נאשם עונש, כדוגמא: קנס, ביצוע עבודות התנדבות לתועלת הציבור, וכאשר מדובר בעבירות תכנון ובנייה, יכול בית המשפט גם להורות על הריסת המבנה מושא כתב האישום, ועוד.


לסיכום:
עבירות תכנון ובנייה הן עבירות מורכבות, שכן הן מצריכות ידע וניסיון לא רק בתחום הפלילי, אלא גם בתחום הספציפי של תכנון ובניה, מקרקעין, ורישוי. הן מצריכות יידע ייחודי בכל הנוגע להתנהלות מול וועדות תכנון ובנייה, ועוד. לכן, אם הוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירת תכנון ובנייה, הדרך להימנע מהרשעה פלילית, מתחילה מקבלת ייצוג משפטי ע"י עורך דין מיומן.

 

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

מדורי פורום פלילי

נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
נאוה זרנגר
נאוה זרנגר
מנהל הפורום
ג׳ני חבשי
ג׳ני חבשי
מנהל הפורום
back --> -->